تبلیغات
کوچـــری - مطالب مجید ریاضت

کوچری شناسی - بخش پانزدهم احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:سه شنبه 5 دی 1396-09:47 بعد از ظهر

خاطراتی از جنس کوچری
قسمت‌پانزدهم:
کتیرازنی درکوچری .
یکی دیگر از کارهایی که کوچریها برای درآمدزایی انجام می دادند،همین کتیرازنی بود که نحوه کارآن بشرح ذیل بود:
افراد باتجربه به بیابان می رفتند وبا تبر،خاک دور بوته های خاص را کنار می زدند وبا تیغه های مخصوص یک خط روی ساقه بوته گون می کشیدند ودویاسه روز بعد صبح زود به سراغ همان گون ها می رفتند وآن شیره ایی که دراثر تیغ زدن، از گون خارج شده بود را جمع می کردند وبه خانه می آوردند‌ووقتی به اندازه کافی جمع می کردند  آنرا به قیمت نازلی می فروختند تاآنجا که من یادم‌هست مرحوم مشهدی محمد مهدی قهاری (مشهدی باقر)دراین کارمهارت داشتتد وبیشتر اوقات به این کار مشغول بود.وضمنا کتیرا استفاده دارویی داشت واغلب برای دندان درد از آن استفاده می کردند.
تهیه کننده :احمدرضا ریاضت
۹۶/۶/۷


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کوچری شناسی - بخش پانزدهم احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:سه شنبه 5 دی 1396-09:47 بعد از ظهر

خاطراتی از جنس کوچری
قسمت‌پانزدهم:
کتیرازنی درکوچری .
یکی دیگر از کارهایی که کوچریها برای درآمدزایی انجام می دادند،همین کتیرازنی بود که نحوه کارآن بشرح ذیل بود:
افراد باتجربه به بیابان می رفتند وبا تبر،خاک دور بوته های خاص را کنار می زدند وبا تیغه های مخصوص یک خط روی ساقه بوته گون می کشیدند ودویاسه روز بعد صبح زود به سراغ همان گون ها می رفتند وآن شیره ایی که دراثر تیغ زدن، از گون خارج شده بود را جمع می کردند وبه خانه می آوردند‌ووقتی به اندازه کافی جمع می کردند  آنرا به قیمت نازلی می فروختند تاآنجا که من یادم‌هست مرحوم مشهدی محمد مهدی قهاری (مشهدی باقر)دراین کارمهارت داشتتد وبیشتر اوقات به این کار مشغول بود.وضمنا کتیرا استفاده دارویی داشت واغلب برای دندان درد از آن استفاده می کردند.
تهیه کننده :احمدرضا ریاضت
۹۶/۶/۷


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کوچری شناسی - بخش چهاردهم احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:سه شنبه 28 آذر 1396-09:42 بعد از ظهر

ریاضت احمدرضا:
خاطراتی از جنس کوچری
قسمت چهاردهم
آب وآبیاری کوچری‌:
زمینهای دشت کوچری به  دو روش کلی آبیاری می شدند :
الف -زمینهای پایین دست کوچری ،
این زمینها با آب سد آبیاری می شدند‌. مالکین این زمینها ،هرساله بابت  حقابه ای که داشتند ، نسبت به خرید آب،به مقدار نیازشان، از شرکت آبیاری اقدام می کردند..ومحدوده این زمینها از جوق آسیو(جوب آسیاب)شروع می شد تا ته تیلاسون ادامه داشت .
مالکین این زمینها هشت روزیکبار آب می گرفتند ولی در چهار شبانه روز کل زمینها آبیاری می شدوچهار روز بعد ،آب توسط میراب کوچری بسته می شد.نحوه آبیاری مالکین دراین چهار روز رشن بشرح ذیل بود:
روز اول  که از آسیاب شروع می شد:
-مشهدی سیف اله ریاضت‌
-مرحوم مشهدی یداله ریاضت.
-مرحوم حاج سیف اله سامی‌
-مشهدی علی اکبر سامی.
-مرحوم حاج علی ریاضت (مشهدی مصطفی).
-مرحوم حاج حسن قهاری (محمد طاهر)
-حاج علی اکبر لیاقت.(زهرا سلطان).
-مرحوم حاج‌ابوطالب ریاضت (مشهدی مهدی).
-مرحوم مشهدی اسداله قهاری (گودرزی)
-مرحوم مشهدی غلامحسین قهاری.
-حاج امیر قهاری.
-مرحوم‌حاج‌ولی اله ریاضت .
روز دوم:
-مشهدی علی لیاقت (عباس آقا).
-حاج عبدالعظیم ریاضت .
-حاج مهدیقلی لیاقت .
-مرحوم مشهدی روح اله ریاضت .
مرحوم حاج علی نصیری (میرزا رضا)
-مرحوم مشهدی علی محمد ریاضت .
-حاج‌ سید مجتبی نصیری.
-آقای سید حسین نصیری .
-مرحوم حاج علی ریاضت(مشهدی مصطفی)
مرحوم‌حاج علیرضا باقری.
-مرحوم حاج مرتضی سامی .
-مرحوم حاج حسن قهاری (محمد طاهر)
-مرحوم آقای سید حسن نصیری‌.
-مشهدی علی نوبخت (محمد).
-مرحوم مشهدی محمد تقی ریاضت .
'-مرحوم‌مشهدی علی اکبر لیاقت.(ملک)
-حاج صفرعلی بیاتی.
-مرحوم مشهدی صفر علی قهاری (عباسعلی).
-مرحوم‌ مشهدی محمد علی قهاری(جواد).
-مشهدی اسداله قهاری (حسن آقا).
روز سوم:
-مرحوم آقا شیخ احمد لیاقت.
-مرحوم آقای میرزا تقی نصیری.
-مرحوم‌مشهدی محمد علی ومشهدی ابوالفضل قهاری.
-مرحوم‌حاج علیرضا باقری.
-مرحوم‌مشهدی علی آقا ریاضت.
-مرحوم‌مشهدی علی اکبری.
'-حاج اسداله اکبری.
-مشهدی علیرضا اکبری.
-مرحوم‌ حاج سید رضا معصومی .
مرحوم‌مشهدی اسداله لیاقت.(اخلاقی).
-مرحوم حاج‌علی لیاقت.
-مرحوم مشهدی عربعلی لیاقت.
-مشهدی ذبیح اله قهاری.(علی آقا)
روز چهارم.
-مرحوم مشهدی سیف اله لیاقت .
-مرحوم حاج‌محمد جواد سامی.
-مشهدی اسداله قهاری.
-مرحوم حاج حسن ریاضت (کاشی).
-مرحوم حاج سید رضا معصومی .
-مرحوم حاج سید میرزا علی اکبر نصیری.
-مرحوم‌آقای میرزا تقی نصیری .
-مرحوم مشهدی فضل اله لیاقت.
ضمنا زمینهای که درفواصل آسیاب وبند بر روی رودخانه، قرار داشت ،بدلیل اینکه از مقررات رشن استفاده نمی کردند را دراینجا نیاورده ام.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ب-زمینهای بالای کوچری که با آب قناتها آبیاری می شدند.
رشن آب این زمینهای بالادست کوچری، ۸ روزه بود.
هرشبانه روز آب از ۱۶۰ جریب آب تشکیل می شد.
هرشبانه روز از دو طاق تشکیل می شد هرطاق ۸۰ جریب آب داشت.
طاق اول از ساعت ۶صبح تا ۶غروب بودوطاق دوم ازساعت ۶غروب تا ۶صبح بود.
ضمنا مکان تحویل آب در جوب بالا(قنات بالا)ولگو سراسیل بود ودر جوب پایین (قنات پایین)ولگوی درباغچه بود حالا اگر کسی قبل ازاین دو ولگو آب را می گرفت ،باید زودتر ازساعت مقرر آب را می گرفت واگر بعداز آن دو ولگو آب را می گرفت بایستی وسی آب را حساب می کرد.
هر۲۰ جریب آب، شامل سه ساعت کامل آب بالا وسه ساعت آب پایین بود البته بشرطی که آب را یکجا می گرفتند اگرآب نصف بود هر۲۰جریب آب شامل شش ساعت آب بالا وشش ساعت آب پایین بود.هرجریب آب ۳۶ دقیقه بود که ۱۸دقیقه از قنات بالا و۱۸دقیقه از قنات پایین آب می گرفتند.
ضمنا باغ ها را معمولا یک رشن درمیان آبیاری می کردند.یعنی ۱۶روز یکبار ولی بعضی افراد که از آب فراوانی برخوردار بودند ، هر رشن باغ شان را آبیاری می کردند.
مالکیت هشت روزه آب بشرح زیر بود:
۱-اول رشن :
طاق اول :
-مرحوم مشهدی محمدرضا ریاضت
 -مرحوم مشهدی علی اکبر ،مرحوم مشهدی علی اصغر ،مرحوم مشهدی عرب،مشهدی قدم لیاقت.
- مرحوم مشهدی اسداله سامی (عبدل)
مرحوم مشهدی محمد ابراهیم ریاضت
طاق دوم :
-مرحوم حاج مرتضی سامی.
-حاج عبدالعظیم ریاضت.
-مرحوم حاج‌ولی اله ریاضت.
-مرحوم مشهدی فضل اله لیاقت (آشیخ)
-حاج صفرعلی بیاتی .
-مرحوم مشهدی شمس اله قهاری.
۲-دوم رشن :
طاق اول:
-مرحوم حاج‌محمد باقر نصیری.
-مرحوم حاج سید میرزا اسداله ومرحوم حاج سید حسین نصیری .
طاق دوم:
-مرحوم حاج سید علی نصیری( میرزا رضا)
-مرحوم حاج سید‌میرزا علی اکبر‌نصیری.
-مرحوم آقای سید میرزاتقی نصیری .
-مرحوم مشهدی ابوالحسن ریاضت.
-مشهدی مرتضی مشهدی محمدرضا ریاضت.
-مرحوم حاج سید میرزا عزیزاله ومرحوم آقای سید عطااله نصیری.
۳-سوم رشن:
طاق اول:
-مرحوم حاج سید میرزا اسداله ومرحوم حاج سید حسین نصیری.
-مرحوم مشهدی محمد علی ریاضت.
-مرحوم حاج حسین قهاری(خدارحم)
طاق دوم :
-مشهدی حسین ریاضت .(مشهدی علی)
- مرحومان حاج حسن ومشهدی علی ریاضت (کاشی).
-مرحوم آقایداله نصیری.
-مرحوم مشهدی مرتضی نصیری.
-مرحوم حاج عزیزاله سامی .
-مرحوم حاج محمد جواد سامی.
-مرحوم مشهدی حسین ریاضت (جهانبخش).
-مرحوم حاج حسن ریاضت( مشهدی محمد باقر).
۴-چهارم رشن :
طاق اول :
-مرحوم مشهدی محمد تقی ،مشهدی ذبیح اله،مشهدی حسین  ریاضت.
طاق دوم:
-مرحوم حاج علی ریاضت (حسین).
-مرحوم حاج محمدباقر نصیری
-مرحومان حاج ابوطالب ،مشهدی سلطانعلی،مشهدی ولی اله،مشهدی روح اله  ریاضت.
-مرحوم حاج سیدحسین ومرحوم حاج سید میرزا اسداله نصیری.
۵-پنجم رشن:
طاق اول:
-مرحوم مشهدی علی محمد ریاضت .
-مرحوم مشهدی مهدی ریاضت (حسین)
-مرحومان حاج احمد وحاج علی لیاقت.
-مرحوم مشهدی ولی اله ریاضت (کبری)
طاق دوم :
-مرحوم مشهدی حسن آقا قهاری (قاسم).
-مرحوم مشهدی غلامحسین قهاری.
-مرحوم مشهدی علی قهاری (محمد آقا).
-مرحوم مشهدی حسین ریاضت (جهانبخش).
-مرحوم حاج حسن ریاضت مشهدی محمد باقر.
۶-ششم رشن :
-مرحوم مشهدی عزت اله لیاقت.
-حاج مصطفی ومرحوم حاج محمد مهدی ریاضت.
-مرحوم آقای سید حسن،آقای سید حسین،آقای سید علی،وحاج سید مجتبی نصیری.
-مرحوم حاج سید محمد باقر نصیری .
طاق دوم:
-مرحوم مشهدی علی اکبر،حاج امیر،مشهدی ولی اله قهاری.
-مرحومان آقایداله ومشهدی مرتضی نصیری.
-مرحوم آقای حسن صالحی.
-مرحوم حاج سید میرزا علی اکبر نصیری.
-مشهدی سیف اله ومرحوم مشهدی یداله ریاضت.
-مرحوم حاج علی ریاضت (مشهدی مصطفی)
-مرحوم مشهدی حسین نصیری (کربلایی محمد تقی.
-مرحوم مشهدی علی آقا ریاضت ‌.
۷-هفتم رشن:
طاق اول:
-مرحوم حاج عزیزاله سامی.
-حاج علی اکبرلیاقت (زهرا سلطان)
-مرحوم مشهدی محمد تقی مشهدی ذبیح اله، ،مشهدی حسین ریاضت.
-مرحوم حاج آقا علی نصیری (میرزا رضا).
-مرحوم آقای سید هاشم موسوی زاده .
-مرحوم آقای حسن صالحی.
طاق دوم:
-مرحوم مشهدی صفرعلی قهاری.
-مرحوم'مشهدی محمد علی ومشهدی ابوالفضل قهاری.
-مرحومان آقا رضاوحاج سیف اله سامی(مشهدی عباس).
-حاج صفرعلی بیاتی.
-مشهدی قدمعلی لیاقت ومرحومان مشهدی علی اکبر،مشهدی علی اصغر،مشهدی عربعلی .
۸-هشتم رشن:
طاق اول:
-مرحومان‌حاج سید حسین وحاج سید میرزا اسداله نصیری.
-مرحوم مشهدی ابوالحسن ریاضت.
-مرحوم حاج علی ریاضت (مشهدی مصطفی)
طاق دوم:
-مرحوم حاج حسن ریاضت (مشهدی محمد باقر)
'-مرحوم مشهدی علی اکبری
-آقای مرتضی ریاضت (محمد جعفر)
-مرحوم مشهدی ولی اله ریاضت (کبری)
-مرحوم حاج سید رضا معصومی‌
-مرحوم مشهدی علی اکبر،حاج امیرومشهدی ولی اله قهاری.
-مرحومان مشهدی باقر،مشهدی علی،مشهدی نصرت اله،قهاری(عبدل).
-مرحوم آقای سید حسن نصیری (آسید جواد).
-مرحوم حاج حسن قهاری (محمد طاهر)

تهیه کننده :احمدرضا ریاضت
تاریخ تهیه :۹۶/۵/۲۵


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کوچری شناسی - بخش سیزدهم احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:چهارشنبه 22 آذر 1396-09:40 بعد از ظهر

ریاضت احمدرضا:
خاطراتی از جنس کوچری.
قسمت سیزدهم‌
مراسم عاشورایی درکوچری.
مراسم عزاداری از شب تاسوعا شروع می شد.
شب تاسوعا ، علم هیات باامکانات آن زمان توسط مرحوم حاج علی لیاقت با پارچه حریر ورنگارنگ  طراحی و درست می شد.
صبح عاشورا همه اهالی اعم از پیروجوان ،زن ومرد به نشانه همدردی بامظلومیت حسین در مسجد کوچری گرد هم جمع می شدند. ودردسته های سینه زنی و زنجیرزنی   مشغول عزاداری می شدندوبعد از آن ،هیات آماده حرکت برای زیارت اهل قبور می شدندضمنا مرحوم حاج سیف اله سامی مسئولیت مالیدن گل به سینه عزاداران را داشتند .که درمسیرراه به منزل مرحوم حاج آقا جعفر  نصیری می رفتند و درآنجا‌ با چای وشربت از عزاداران پذیرایی می شد.  در آن زمان ما که بچه بودیم بایستی لیوان با خودمان از خانه برمی داشتیم چون به بچه ها بدون لیوان شربت نمی دادند ومی گفتند بچه ها پاک نیستند واحتیاط دارند مگر اینکه می رفتند صورتشان را آب می کشیدند.شربت داخل همین سطلهای بزرگ می ریختند مثل حالا کلمن وظرفهای لوکس نبود.
بهرحال عزاداران حسینی به قبرستان می رسیدند بعداز کمی عزاداری وقرائت فاتحه بر سر قبر عزیزانشان وپذیرایی مختصر ،به سمت مسجد برمی گشتتد که درمسیرراه برگشت به منزل مرحوم حاج آقا علی نصیری می رفتند درآنجا هم باچای و شربت از عزاداران پذیرایی می شد بعداز آن به سمت مسجد حرکت می  کردندوجلوی مسجد که می رسیدند همه جمعیت عزادار دودسته می شدند . دسته اول نوای حسین گم شدم ای رودم ای رود .حسین رود حسین رود حسین رود را سرمی دادند.
 ودسته دوم نوای نهال خم شدم ای رودم ای رود. حسین رود حسین رود حسین رود را سرمی دادند وگریه کنان می نشستند و به سروصورت خودشان می کوبیدند .
وبعد  که داخل مسجد می شدند ، زنجیرزنان ،زنجیرشان را کنار می گذاشتند وهمه نفرات بصورت یکپارچه به سینه زنی مشغول می شدند.وواقعا برای مظلومیت امام حسین از ته دل به سینه می زدند واشک می ریختند مثل عزاداریهای فعلی نبود که اغلب برای هدفی مشخص جلوی هیات می ایستند..بعداز آن ذکر مصیبت و اقامه اذان توسط مرحوم مشهدی سیف اله لیاقت و نمازظهر وبعدخواندن روضه امام حسین و وقایع ظهر عاشورا توسط مرحوم حضرت حجت الاسلام‌شریفی ویک دم نوحه هم توسط ایشان خوانده می شد .ونهایتا آماده می شدند برای صرف ناهار نظری امام حسین .در زمان قدیم  عزاداران برای صرف ناهار به منزل مرحوم   منزل مرحوم مشهدی علی محمد ریاضت(مشتی)کربلایی علی مختار تشریف می بردند.که با آبگوشت چربی از عزاداران حسینی، پذیرایی می کردند .طوری که بچه های آن زمان این بیت شعر را می سرودند
سینه بزن سه ضربه       دیگوله مشتی چه چربه.
بعداز مهاجرت مرحوم مشهدی علی محمد از کوچری به رباط ابلولان ،کوچریها خودشان دیگه ازمحل  نذورات مردمی ناهار عاشورا را تهیه تدارک می دیدندوبعداز مدتی حاج مهدیقلی هم به جمع بانیان ناهار عاشورا اضافه شدند.بعداز آن افراد دیگری هم اضافه شدند که هیات کوچری درسالهای اخیر مجبور شد دهه محرم را شام وناهار نذری بدهد.بطوریکه من شنیده بودم گاهی اوقات ‌تعداد گوسفندان نذری از سوی کوچریها برای عاشورا  از بیست راس هم تجاوز می کرد.
ضمنا درآن زمان مسئولیت درست کردن چای با مرحوم مشهدی سیف اله لیاقت یا مرحوم مشهدی ولی اله ریاضت ویا مشهدی محمد مهدی ریاضت ومسئولیت پخش چای هم به عهده عموعلی کاشی بود آنطور که من شنیدم ایشان در پخش چای درمسجد خیلی زرنگ بود طوریکه بدون سینی ده تا چای را دردست می گرفت وتوزیع می کرد .اضافه کنم به بچه ها چای نمی دادند بزرگان می گفتند که بچه ها پاک نیستند احتیاط دارند گاهی اوقات عموعلی به بچه ها یکدانه قند می دادند وهمین هم باعث خوشحالی بچه ها می شد.
نوحه خوانهای کوچری عبارت بودند از:
مرحوم‌حاج میرزا اسداله
نوحه معروف او :
ای تشنه لب بی کس حسین .
مرحوم مشهدی غلامحسین قهاری
نوحه معروف او:
طلوع صبح عاشورا جهان را کرده پرغوغا.
زمشرق آفتاب آمد برون به چهره خونین.
بزن بردوشم ای زنجیر(۲)
مرحوم‌حاج مرتضی سامی .
اخی یا ابوالفضل که جانم فدایت .
شوم‌من به قربان مهرو وفایت
حاج امیر قهاری .
نوحه معروف او:
سقای دشت کربلا ابوالفضل .
سردار میر لشکرم ابوالفضل .
مرحوم مشهدی اسداله قهاری .
نوحه معروف او:
اخی یا ابوالفضل که جانم فدایت .
شوم من به قربان مهرووفایت
حاج مرتضی لیاقت
نوحه معروف او:
اکبر ای شبه پیغمبر من     اکبر ای نور چشم‌ترمن.
مشهدی حبیب قهاری.
حاج سید حبیب نصیری.
کربلایی حسن لیاقت.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کوچری شناسی - بخش دوازدهم احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:چهارشنبه 15 آذر 1396-09:38 بعد از ظهر

ریاضت احمدرضا:
خاطراتی از جنس کوچری.
قسمت دوازدهم
همیاریهای کوچری .
از جمله کارهای دیگری که درکوچری  بصورت دسته جمعی انجام می شد عبارت بود از:
۲-مرد جوق روبی .
 هربار که جویهای بند بالا وبند پایین کثیف می شد،وچند نفر این موضوع را تایید می کردند، به جارچی اعلام می کردند که امروز که اذان مغرب را خواندی برای فردا اعلام کنید مردجوق است ومعمولا این کار توسط مرحوم مشهدی سیف اله لیاقت صورت می گرفت (یادش گرامی)
مردجوق کوچری بدو قسمت تقسیم می شد :
۱-مرد جوق دشت که معروف بود به مردجوق ۳۲ نفره .که چون رشن کوچری هشت روزه بود وهرشبانه روز از چهارطاق تشکیل شده بود.هشت ضربدرچهار می شد سی ودونفر ،بنابراین لازم بود از هر طاقی یک نفر به مرد جوق اعزام شود .
نحوه کارشان بدینصورت بود که ابتدا می گفتند آب را هرز کنید که داخل جوی آب نباشد.و معمولا از ولگو کمری (سرباغها)یا از پاسرداب یا از سراسیل  یا از درباغچه شروع می کردند  
ابتدایکی از افراد با چوبی که دردست داشت  به عنوان پیمانه ،به اندازه چهارتا چوب ،می پیمود واعلام‌می کرد که اول رشنی ها بروند داخل جوی وبعد برای دوم رشن هم همینطور تا هشتم رشن می پیمودطوریکه هر۳۲ نفر مشغول کار می شدند والبته توسط همین آقایی که جوی پیموده می شد، نظارت بر حسن انجام کار جوی روبی هم انجام می شد وهررشنی که سهم خودش را تمیز می کرد ،از جوی بیرون می آمدند ومنتظر پیمودن سهم جدید می شدند واین پیمایش وتمیز کردن جوی ادامه داشت تا ظهر که وقت ناهاری بود قبل از ظهر دوتا از جوان ترها را می فرستادند بساط چایی را روبراه کنند که زمانی ظهر که شد چای درست باشد ومشغول ناهار شوند وبعدازصرف ناهار وخواندن نماز  بلافاصله کار را شروع می کردند ومعمولا تا ساعت پنج یا شش بعداز ظهر همه جویهارا تمیز می کردندوسربند قنات پایین وقنات بالا هم می رفتند اگر نیاز به مرمت داشت آنرا هم انجام می دادندوحتی گاهی اوقات یک مقدار داخل قنات هم وارد می شدند وکمی لایروبی می کردند.لازم به ذکر است هرکسی که خر داشت باخودش خرش را هم می آورد که ازاین طریق هم وسایلش را داخل خورجین می گذاشت هم خرش با خوردن علفهای دوروبر خودش را سیر می کرد وهم بعداز خاتمه کار سوار آن می شد وبه خانه بر می گشت .ویک نکته ای را در اینجا اشاره کنم که کسانی که حقابه زیادی داشتند معمولا درهر مردجوقی باید حاضر می شدند.ازجمله کسانی که بصورت دائم در مردجوقها حضور داشت ،خدا رحمتش کند مشهدی صفرعلی قهاری که چون نجاری هم می کرد معروف به اوسا تق تق  بود ایشان خیلی خوش سخن بود دایم چند نفر دورش جمع می شدند وبرایشان می گفت ومی خندید ما با‌‌ ایشان شوخی می کردیم می گفتیم دایی صفرعلی توخودت که کار نمی کنی هیچ .چند نفر دیگر را هم نمی گذاری کار بکنند شما بیا وبرو خونه اینطوری کار بهتر پیش می رود .
ضمنا قصد دارم درآینده، گزارشی از سهم آب افراد دراین هشت شبانه روز را تهیه وخدمتتان ارائه بدهم.
دوم مرد جوق یتیم آقا بود که  هرکس درآن مسیر زمین داشت برای مردجوق حاضر می شد. وکار هم مثل کار مرد جوق دشت انجام می شد بااین تفاوت که ابتدا از جاهایی که اکثریت زمین داشتند ،شروع می کردند مثلا از خشکرود به سمت جوق آسیاب وتا سربند ومعمولا وقتی سیل به راه می افتاد دهانه خشکرود هم خراب می شدونیاز به ترمیم داشت .  بعداز اتمام این قسمت های عمده ،افراد می آمدند درمسیر زمین خودشان جویهای فرعی را هم تمیز می کردندوسخت ترین جاهای جوی یتیم آقا از آسیاب تا سربند بود چون همیشه آب زیادی داخل آن جمع بود(اصطلاح قدیمی می گفتند پندومه) وما بچه ها وحشت داشتیم که داخل آن برویم. وباز یک نکته  دیگر اضافه کنم. از جمله کسانی که در مرد جوقهای یتیم آقا حضور داشت مشهدی علی نوبخت بود .ایشان هم فردی بذله گو وخوش سخن بود طوری که همه را به وجد می آورد یعنی بهر کس نگاه می کرد فی البداهه یه چیزی به  او می گفت  .ایشان هم مدتی است دربستر بیماری است از همین جا برایشان از خداوند بزرگ درخواست سلامتی دارم .
ماخذ:ذهنیات احمدرضا
خردادماه ۱۳۹۶


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کوچری شناسی - بخش یازدهم احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:سه شنبه 7 آذر 1396-09:33 بعد از ظهر

خاطراتی از جنس کوچری.
قسمت یازدهم.
همیاریهای کوچری.
ازجمله کارهایی که درکوچری بصورت دسته جمعی انجام می شد :
۱-چینه کشی دیوار درکوچری.
درقدیم رسم براین بود که هرکس مشغول دیوارکشیدن خانه یا باغ بود ،همسایه های دیگر به اوکمک می کردند .به دیوار باغ چینه وبه کشیدن یا بالا آوردن آن چینه کشی می گفتند.
درروستای کوچری ،برای چینه کشی پنج الی شش نفر به یکدیگر کمک می کردند .سه نفر گل درست می کردند وآن را با پا می مالیدند (ورز دادن گل)تاگل به عمل بیاید دراین زمینه آشیخ احمد لیاقت وعموعلی کاشی من، خدا رحمتشان کند درگل مالیدن از مهارت بالایی برخوردار بودند .ویک نفر گل را بابیل می برید وداخل دستان یک نفر دیگر قرار می داد .وآن نفر دوم گل را بادست به بالا( حدود یک متر) پرتاب می کرد طوری که  گل توی دستان بنا قرار می گرفت وبنا چینه را بالا می برد وحدودا یک متر به متر که چینه را می چیدند آنر با یک ابزار خاصی بنام‌چینه تراش صیقل می داد که نمای آن چینه قشنگ شود.دیوار تمام خانه ها وباغهای کوچری بطریق چینه کشی درست می شد.
ماخذ:ذهنیات احمدرضا
خردادماه ۹۶


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کلیپ آینده ای بی تو

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:سه شنبه 7 آذر 1396-02:52 بعد از ظهر

https://www.aparat.com/v/AprX7/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D9%88داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

درگذشتگان کوچری به قلم آقای احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:یکشنبه 22 مرداد 1396-12:21 قبل از ظهر


درگذشتگان روستای کوچری

 الف -کسانی که در دوران جوانی بدلایلی (بیماری،شهادت ،تصادف،.....)فوت کرده اند:

⭐️-شهید سید مرتضی نصیری فرزند مرحوم‌حاج سیدمیرزا علی اکبر.
⭐️-شهید اسماعیل لیاقت فرزند مرحوم مشهدی سیف اله.
⭐️-شهید اصغر ریاضت فرزند مرحوم حاج محمود.
⭐️-شهید محمد ریاضت فرزند مرحوم حاج مرتضی.
 ☀️-خانم زهراشفیعی فرزندمرحوم کربلایی جواد (ناکام.)
⭐️آقای مهدی ریاضت فرزند مشهدی صدراله( ناکام.)
⭐️آقای حیدرعلی قهاری فرزندمرحوم مشهدی اسداله .
⭐️آقای درویش قهاری فرزندمرحوم مشهدی اسداله.
⭐️-آقای مجتبی دلدارفرزند مرحوم مشهدی علی.
⭐️-آقای بهرام دلدارفرزندمرحوم مشهدی علی( ناکام)
☀️-خانم طاهره ریاضت همسر مرحوم آقای مجتبی دلدار.
⭐️-آقای محمد لیاقت فرزند مرحوم مشهدی عباس آقا
⭐️آقای اکبرریاضت فرزندمرحومه فاطمه.
⭐️-آقای علیرضاریاضت فرزندمرحوم حاج حسن ( ناکام)
⭐️-آقای یداله قهاری فرزندمرحوم حاج حسن.
⭐️-آقای علی قهاری فرزندمرحوم حاج حسن.
⭐️-آقای حاج عزیزاله قهاری فرزندمرحوم حاج حسن.
⭐️-آقای ولی اله قهاری فرزند مشهدی شمس اله.
☀️-خانم فریبا ریاضت فرزند مرحوم مشهدی ولی اله.
⭐️-آقای داوود ریاضت فرزندمرحوم مشهدی ولی اله.
☀️-خانم معصومه باقری فرزند مرحوم حاج علیرضا(ناکام)
⭐️-آقای هوشنگ باقری فرزند مرحوم حاج علیرضا.
⭐️-آقای مصطفی ریاضت فرزند مرحوم مشهدی محمد تقی.
⭐️-آقای علی اصغر لیاقت فرزند مشهدی حسین آشیخ احمد.
⭐️-آقای علیرضا ریاضت فرزندمرحوم مشهدی علی آقا.
⭐️-آقای مصطفی نصیری فرزندمرحوم مشهدی خلیل.
☀️-خانم نرگس نوبخت فرزند آقا قربانعلی(ناکام)
⭐️آقای محمدرضااکبری فرزندمرحوم مشهدی علی.
⭐️_آقای محمدتقی قهاری فرزندمرحوم محمد علی.
☀️-خانم مهری نصیری فرزند مرحوم آقایداله
⭐️-آقای عزت اله قهاری فرزندمرحوم مشهدی نصرت اله.
⭐️-آقای سیف اله خوبخت فرزندمرحوم  مشهدی جواد .
⭐️-آقای وحید ریاضت فرزند حاج نصرت اله(ناکام)
⭐️-آقای علیرضا ریاضت فرزندآقا مرتضی (ناکام)
⭐️-حاج حبیب ریاضت فرزندمرحوم مشهدی جعفر.
⭐️-آقای سید محمد موسوی زاده فرزند مرحوم سید هاشم.
⭐️-آقای حسین قهاری فرزندمرحوم مشهدی علی.
⭐️-آقای داود قهاری فرزند مشهدی ذبیح اله.
⭐️-آقای داود سامی فرزند مرحوم آقارضا.
⭐️-آقای مصطفی ریاضت فرزند مشهدی روح اله(ناکام)
☀️-خانم بتول سامی فرزندمرحوم حاج  محمد حسن .
⭐️-دکتر رضا سامی فرزند مرحوم حاج عزیزاله .
⭐️-سید مجتبی نصیری فرزند مرحوم حاج میرزا علی اکبر
⭐️-سید فضل اله نصیری فرزند مرحوم حاج میزا علی اکبر.
☀️-خانم مریم نصیری فرزند مرحوم حاج آقاحسین.
⭐️-آقای ولی اله لیاقت فرزند  مرحوم مشهدی فضل اله.
⭐️-آقای حسن صالحی .
⭐️-آقای مصطفی قهاری فرزند مرحوم مشهدی محمدرضا (۹۵/۱۲/۱۳)
⭐️-آقای حسن نصیری فرزند مرحوم آقا میرزاتقی
⭐️-آقای سیدمحمد نصیری فرزند مرحوم حاج محمد باقر.
⭐️-آقای علی اصغر ریاضت فرزندمرحوم جعفر.
⭐️-عزت اله ریاضت فرزند مرحوم مشهدی حسن آقا.
⭐️-آقای حمیدرضا قهاری فرزند مشهدی یداله(ناکام)
⭐️-آقای حاج محمد ریاضت فرزند مرحوم مشهدی اسماعیل آقا.
☀️-خانم فرزانه صالحی فرزندمرحوم آقاحسن.(ناکام)
⭐️-آقای علیرضانصیری فرزند آقاابراهیم.
⭐️-آقای سیدمحمد نصیری فرزند آقا میرزا محمد.(ناکام)
☀️-خانم اشرف ریاضت فرزند مرحوم مشهدی حیدر.
⭐️-حاج ولی اله ریاضت فرزندمرحوم مشهدی علی محمد.
⭐️-آقای جواد ریاضت فرزند مرحوم مشهدی محمدرضا.
⭐️-حاج محمدرضا قهاری فرزند مرحوم مشهدی غلامحسین.
⭐️-مشهدی صدراله قهاری فرزند مرحوم مشهدی محمدرضا.
⭐️-آقای یوسف ریاضت فرزند مرحوم حاج ولی اله.
☀️-خانم بتول ریاضت فرزندمرحوم مشهدی محمد علی..
⭐️-حاج سید تقی نصیری فرزند مرحوم آسید حسن آسید جواد.
⭐️-مشهدی علی اکبر ریاضت فرزند مرحوم مشهدی حسین آقا جهانبخش95/6/24
⭐️-آقای حمیدرضالیاقت فرزندمرحوم مشهدی علی جان لیاقت.(95/10/9)
⭐️-آقای غلامرضا لیاقت فرزند حاج مهدیقلی .سقوط درسد.
 کوچری(95/10/4)
☀️-خانم اعظم ریاضت فرزند مرحوم حاج حبیب دراثربیماری.(۹۶/۴/۱۶)

((((ب-کسانی که به مرگ طبیعی فوت کرده اند:))

-⭐️-حاج  سید میرزاعزیزاله نصیری
⭐️--آقای  سید عطا اله نصیری
⭐️حاج سید رضا معصومی
☀️-حاجیه خانم سیده خدیجه نصیری همسرایشان.
⭐️حاج حسن ریاضت کاشی.
☀️-حاجیه خانم زهرا ریاضت همسر ایشان.
⭐️مشهدی محمدعلی ریاضت
 فرزندمرحوم مشهدی حبیب اله.
☀️-خانم آسیه کریمی همسر ایشان.
 ⭐️مشهدی سلطانعلی ریاضت فرزند مشهدی مهدی.
⭐️حاج سیف اله سامی فرزند مشهدی عباس.
☀️-خانم خدیجه ربیعی همسر ایشان.
⭐️مشهدی عزت اله لیاقت فرزند مرحوم محمد جعفر.
☀️-خانم ربابه قهاری همسر اول ایشان
⭐️مشهدی شمس اله قهاری(علی گله)
☀️-خانم سلطان قهاری همسر ایشان.
⭐️مشهدی علی اکبر خوبخت(ویسی)
☀️-خانم نرگس فروغی همسر ایشان.
⭐️حاج میرزاعلی اکبرنصیری.
☀️-حاجیه خانم سید محترم نصیری همسرایشان.
⭐️--آقای سید هاشم موسوی زاده
☀️-خانم صغری ریاضت همسرایشان.
⭐️حاج ولی اله ریاضت
⭐️مشهدی علی محمد ریاضت.
☀️-خانم خاور ریاضت همسر ایشان.
⭐️مشهدی غلامحسین  قهاری .
☀️-خانم سکینه قهاری همسر ایشان(۹۵/۱۲/۱۲)

☀️-خانم بتول قهاری همسر مشهدی علی اکبرسامی(خانم بی بی)
⭐️-حاج سید میرزااسدااله نصیری
☀️-خانم محترم اشراقی و خانم
 فاطمه نصیری همسران ایشان
⭐️مشهدی مرتضی نصیری فرزند مرحوم حاج آقا
☀️-خانم سیده طیبه نصیری همسر ایشان.
⭐️حاج سید حسین نصیری فرزند مرحوم حاج آقاجعفر.
⭐️مشهدی جعفر ریاضت فرزند کربلایی
⭐️مشهدی محمدرضاریاضت.(هالو)
☀️-خانم حوریجان  اسکندری همسر ایشان
⭐️حاج علی قهاری فرزند مرحوم مشهدی مصطفی.
 ☀️حاج مرتضی سامی فرزندمرحوم مشهدی محمود.
⭐️حاج حسین(خدارحم) قهاری فرزند مرحوم مشهدی اصغر.
⭐️-آقای علی اصغر(علی) صالحی
⭐️-حاج علی ریاضت فرزند آقاحسین(95/8/25)
☀️-خانم صدیقه قهاری همسر اول ایشان.
⭐️آقارضا سامی فرزند مرحوم مشهدی عباس.
⭐️-مشهدی مهدی ریاضت پدر مرحومان حاج مرتًضی،مشهدی روح اله ومشهدی سلطانعلی.
⭐️-حاج‌مرتضی ریاضت فرزند مرحوم مشهدی مهدی .ساکن تهران
⭐️-مشهدی روح اله ریاضت فرزند مرحوم مشهدی مهدی.95/8/1
☀️-خانم معصومه طاهرقلی همسراول ایشان.
.⭐️مشهدی محمد ابراهیم قهاری.
☀️-خانم سید بتول حسینی همسر ایشان
⭐️-مشهدی اسداله سامی فرزند مرحوم مشهدی عبدل.
☀️-خانم آمنه لیاقت همسر اول ایشان
☀️-خانم خدیجه خرمی همسردوم  ایشان.
⭐️آقای سید علی نصیری  فرزند مرحوم آقاسیدجواد.

☀️-خانم‌بی بی خدابخشی همسر ایشان(۹۵/۱۲/۳)
⭐️-مشهدی علی اکبر قهاری فرزند مرحوم مشهدی حسن.
⭐️مشهدی محمدرضا قهاری فرزندمرحوم مشهدی باقر.
☀️-خانم زهرا ریاضت همسر ایشان
⭐️-مشهدی علی قهاری فرزند مرحوم مشهدی محمدآقا.
☀️-خانم کبری ریاضت همسر ایشان.
⭐️-حاج محمد حسن سامی فرزند مرحوم کربلایی اسماعیل.
☀️-خانم زهرا ریاضت همسر ایشان.
⭐️-حاج محمد جواد سامی.
⭐️-حاج عزیزاله سامی فرزند مرحوم حاج محمد حسن.(۹۶/۳/۲۶)بیماری معده
⭐️--مشهدی فضل اله قهاری(کدخدا)
☀️-خانم هاجر لیاقت همسرایشان.
⭐️--مشهدی نصرت اله قهاری فرزند مرحوم مشهدی عبدل.
⭐️--مشهدی باقر قهاری فرزند مرحوم مشهدی عبدل.
☀️-خانم بتول بیاتی همسر ایشان.
⭐️--مشهدی علی قهاری فرزندمرحوم مشهدی عبدل.
☀️-خانم لیلا مرادی همسر ایشان.
⭐️--مشهدی صفرعلی قهاری فرزند مشهدی عباسعلی.
☀️-خانم هاجر یزدانپرست همسر ایشان
☀️-مشهدی محمدرضا قهاری فرزند مرحوم حسن آقا.
⭐️--مشهدی ولی اله ریاضت فرزند مرحوم مشهدی مهدی.
⭐️--مشهدی یداله نصیری فرزندمرحوم حاج آقا
☀️-خانم طاهره خورشید همسر ایشان.
⭐️--حاج احمد لیاقت .
⭐️--حاج محمد باقر نصیری.
☀️-خانم عذرا صالحی ومطهره مشرفی همسران ایشان.
⭐️آقای میرزاتقی نصیری.
☀️-خانم رقیه سلطان .همسر اول ایشان.
⭐️-حاج آقاهادی ریاضت.
⭐️مشهدی علی اکبری فرزند مرحوم مشهدی مظفر.
☀️-خانم شوکت آقا موسوی همسر ایشان.
⭐️مشهدی علی ریاضت کاشی.
☀️-خانم طاوس قهاری وخانم جانی بگم همسران ایشان.
⭐️مشهدی اسداله ریاضت فرزند مرحوم مشهدی علی کاشی.
⭐️-مشهدی حسین ریاضت فرزند مرحوم مشهدی علی ریاضت کاشی.
☀️-خانم طاووس قهاری  مادر مرحوم مشهدی سیف اله .
⭐️مشهدی سیف اله لیاقت فرزند مرحومه طاووس.
☀️-حاج آقا رمضان هوشمند.
☀️-خانم منور ریاضت همسر ایشان.
☀️-خانم زهرا سلطان دلگشایی مادر مرحوم مشهدی ابوالفضل لیاقت .
⭐️-مشهدی ابوالفضل لیاقت پدر برادران حاج مصطفی،حاج محمدصادق وحبیب آقا
⭐️مشهدی حسن آقاریاضت فرزند مرحوم آقاتقی
⭐️مشهدی محمد مهدی قهاری فرزند مرحوم محمد باقر.
☀️-خانم طوبی قهاری همسر ایشان.
⭐️-حاج علی لیاقت فرزند مرحوم مشهدی حسین آقا.
☀️-آقابتول معصومی همسر ایشان.
⭐️مشهدی عباسعلی قهاری فرزند مرحوم مشهدی ابراهیم
☀️-خانم کبری ریاضت همسر ایشان.
⭐️-مشهدی ابوطالب ریاضت فرزند مرحوم کربلایی غلام.
☀️-خانم‌سیده بتول نصیری همسر ایشان.
⭐️-حاج محمد مهدی ریاضت فرزند مرحوم مشهدی ابوطالب.
⭐️-مشهدی ابوالقاسم ریاضت پدر همسر اول حاج مصطفی ریاضت.
☀️-خانم شهربانومیرزابیگی همسر مرحوم کربلایی مختار ریاضت.
⭐️-کربلایی حسن ریاضت فرزند مرحوم‌کربلایی المختار.
⭐️-مشهدی علی محمد ریاضت فرزند مرحوم کربلایی المختار
☀️-خانم بتول ریاضت همسر اول حاج مصطفی ریاضت.
⭐️-مشهدی خلیل نصیری
 ☀️-خانم سکینه نصیری همسر ایشان.
⭐️-مشهدی محمد جعفر ریاضت فرزند مرحوم کربلایی علی.
☀️-خانم حاج بی بی تدین همسر ایشان
⭐️مشهدی صفرعلی قهاری پدر آقاغلامعلی
☀️-خانم فاطمه قهاری همسر ایشان
⭐️-مشهدی غلامحسین نوبخت
⭐️-مشهدی حسین آقاریاضت فرزند مرحوم جهانبخش.
☀️-خانم تاجیه آقاشاهی همسر ایشان.
⭐️-مشهدی علی ریاضت فرزند مرحوم کربلایی محمد.
☀️-طاهره ریاضت همسر ایشان.
☀️-خانم خدیجه ریاضت وخانم بتول ریاضت همسران مشهدی حسین ریاضت
⭐️مشهدی ابوالحسن ریاضت .
☀️-خانم منور فروغی همسر ایشان.
⭐️مشهدی محمد رضا ریاضت فرزند مرحوم کربلایی محمد.
☀️-خانم محترم ریاضت وخانم خدیجه قهاری وخانم صغری ریاضت همسران ایشان.
⭐️-مشهدی اسماعیل آقا ریاضت.
⭐️حاج علی نصیری فرزندمرحوم میرزارضا.
☀️-خانم بیگم نوربخش همسر ایشان.
⭐️-مشهدی حیدر ریاضت فرزندکربلایی علی
☀️-خانم فاطمه سلطان کربی همسرایشان

⭐️-مشهدی علی آقا ریاضت .فرزندمرحوم کربلایی اسداله.
☀️-خانم فاطمه ریاضت همسر ایشان.
⭐️-مشهدی باقر لیاقت.(کدخدا باقر)
⭐️-مشهدی فضل اله لیاقت فرزند مرحوم مشهدی محمد جعفر.
☀️-خانم فاطمه یزدان پرست همسر ایشان.
⭐️مشهدی ملک لیاقت فرزند مشهدی عبداله
☀️-خانم بی بی کوکب قهاری همسر ایشان.
⭐️-مشهدی عربعلی لیاقت فرزند مرحوم مشهدی ملک.
⭐️-مشهدی اسداله لیاقت فرزند مشهدی اخلاقی .
☀️-خانم خدیجه قهاری همسر ایشان.
⭐️--مشهدی علی اکبر لیاقت فرزند
مرحوم مشهدی ملک.
⭐️-خانم شوکت(طاهره) لیاقت همسر ایشان(۹۶/۱/۱۷)
⭐️-مشهدی علی جان لیاقت فرزند مرحوم مشهدی ملک.ساکن تهران.
⭐️-حاج محمود ریاضت.
☀️-حاجیه خانم خدیجه لیاقت همسر ایشان.
⭐️آشیخ احمد لیاقت فرزند مرحوم کربلایی قربان.

☀️-کربلایی نرجس ریاضت همسر ایشان همسرایشان (۹۵/۵/۱۲)
⭐️مشهدی محمد تقی ریاضت فرزند مشهدی حسن آقا.
☀️-خانم طاهره قهاری همسر ایشان.
⭐️-حاج علیرضا باقری فرزند مرحوم‌
مرحوم مشهدی محمدباقر(۹۵/۹/۴)
⭐️مشهدی ولی اله ریاضت فرزندمرحومه کبری.
☀️-خانم حاج بی بی قهاری همسر ایشان.
⭐️حاج حسن قهاری فرزند مرحوم محمد طاهر.
خانم صدیقه قهاری همسر ایشان.
⭐️آقای سیدحسن نصیری فرزند مرحوم آقاسید جواد
☀️خانم صغری قهاری همسر ایشان.
⭐️مشهدی علی اصغر لیاقت
فرزند مرحوم مشهدی ملک.
☀️خانم بتول لیاقت همسر ایشان.
⭐️-حضرت حجت السلام والمسلمین حاج سیدمحمد میر باقری.
☀️حاجیه خانم سیده خدیجه نصیری
همسر ایشان
⭐️حاج حسن ریاضت فرزند مرحوم مشهدی محمد باقر
⭐️مشهدی حسین نصیری فرزند مرحوم  کربلایی محمد تقی.
☀️-خانم کوچیک  خادمی همسر ایشان.
⭐️-حاج آقای کاپیتان لیاقت
☀️-خانم بی بی کوکب لیاقت همسر ایشان.
⭐️مشهدی اسدالله قهاری(گودرزی)
☀️-خانم عالیه لیاقت همسر ایشان.
⭐️مشهدی یداله ریاضت فرزند مرحوم جعفرآقا.
⭐️-مشهدی حسن آقا قهاری (قاسم).
☀️-خانم طاهره ریاضت همسر ایشان.

⭐️-مشهدی عباس  آقا لیاقت.
☀️-خانم عالم تاج ریاضت همسر ایشان.
⭐️-مشهدی مرتضی لیاقت  فرزند مرحوم مشهدی عباس آقا.
☀️-خانم معصومه  خدابخشی همسر ایشان.
⭐️-خانم فاطمه شهریاری همسر حاج مهدیقلی.
⭐️حضرت حجت السلام والمسلمین شریفی
⭐️مشهدی علی میرزا باقری فرزند مرحوم محمد باقر.
⭐️--کربلایی جوادشفیعی
☀️-خانم خدیجه ریاضت همسر ایشان.
⭐️مشهدی مهدی ریاضت فرزند مرحوم مشهدی حسین.
☀️-خانم فاطمه ریاضت همسرایشان
☀️-خانم بتول ریاضت همسراول مشهدی سیف اله جعفرآقا
⭐️-حاج رضابیاتی پدر حاج حسین وحاج علی بیاتی.
☀️-خانم‌طاهره قهاری همسر ایشان.
☀️-حاج باقر یزدانپرست (۹۶/۴/۲۴)
☀️-خانم شهربانوناطقی همسر ایشان.
⭐️حاج ابوطالب ریاضت
 فرزندمرحوم مشهدی مهدی.
☀️خانم امه کلثوم دلدار همسر ایشان.
⭐️-مشهدی علی دلدار (ارجنکی)
☀️-خانم دلدار همسر ایشان.
☀️-خانم زیبا ادریسی همسر مشهدی قدم لیاقت

تهیه کننده: احمدرضا ریاضت
ویرایش بیست وهشتم:۹۶/۴/۲۴داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بزرگان - مرحوم حاج باقر یزدان پرست

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:چهارشنبه 11 مرداد 1396-06:03 بعد از ظهر

http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/haj%20bagher%20yazdanparast%20%281%29.jpg

http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/haj%20bagher%20yazdanparast%20%282%29.JPGداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بزرگان - مرحوم حاج عزیز الله سامی

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:پنجشنبه 1 تیر 1396-04:07 بعد از ظهر

http://koocherey.persiangig.com/bozorgan/haj%20aziz%20ollah%20sami%202.jpg

http://koocherey.persiangig.com/bozorgan/haj%20aziz%20ollah%20sami.jpg

روحش شاد بزرگ مرد کوچری که به گردن تک تک اهالی حق داشت مردی که اسوه تلاش ، دیانت ، صبر ، پشتکار و مردم داری بود.
حاج عزیز الله سامی در بیست و ششم خرداد 96 از میان ما رفتند.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کوتاه و خواندنی ازاحمد رضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:سه شنبه 16 خرداد 1396-10:08 بعد از ظهر

ریاضت احمدرضا:
چینه کشی دیوار درکوچری.
درقدیم رسم براین بود که هرکس مشغول دیوارکشیدن خانه یا باغ بود ،همسایه های دیگر به اوکمک می کردند .به دیوار باغ چینه وبه کشیدن یا بالا آوردن آن چینه کشی می گفتند.
درروستای کوچری ،برای چینه کشی پنج الی شش نفر به یکدیگر کمک می کردند .سه نفر گل درست می کردند وآن را با پا می مالیدند (ورز دادن گل)تاگل به عمل بیاید دراین زمینه آشیخ احمد لیاقت وعموعلی کاشی من، خدا رحمتشان کند درگل مالیدن از مهارت بالایی برخوردار بودند .ویک نفر گل را بابیل می برید وداخل دستان یک نفر دیگر قرار می داد .وآن نفر دوم گل را بادست به بالا( حدود یک متر) پرتاب می کرد طوری که  گل توی دستان بنا قرار می گرفت وبنا چینه را بالا می برد وحدودا یک متر به متر که چینه را می چیدند آنر با یک ابزار خاصی صیقل می داد که نمای آن چینه قشنگ شود.دیوار تمام خانه ها وباغهای کوچری بطریق چینه کشی درست می شد.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کوچری شناسی - بخش دهم احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:سه شنبه 2 خرداد 1396-09:39 بعد از ظهر

ریاضت احمدرضا:
خاطراتی از جنس کوچری
 قسمت دهم:
یکی دیگر ازکارهایی که برای کوچریهای قدیم ایجاد درآمد می کرد، درفصل بهار ریواس چینی وفروش آن بود.
معمولا  افرادی که از نظر جسمی مشگلی نداشتند شب قبل  قرار می گذاشتندکه صبح روز بعد به کوه وبیابان برای ریواس چینی بروند.وقرار هم معمولا صبح زودساعت 5تا6 سرپل کنده ها یاسرقبرستان بود.
ازجمله وسایلی که باید همراهشان بود،عبارت بوداز:
یک خر بکار با تجهیزات مناسب از جمله پالان خوب ،خورجین و یا گوآل و...خوب
وچند عدد گونی و بربندی مناسب که بدور کمر بسته می شدکه ریواس ها را ابتدا داخل بربندی می گذاشتند وبعدکه بربندی پر می شد بداخل خورجین انتقال می دادند.
ویک ناهار از نوع روستایی که شامل یک دیگوله ماست ،کاسه ،قاشق به تعدادنفرات،نان خشک ،بعضی ها کشمش هم بر می داشتند .واز همه مهمتر قندوچای ودله برای چای درست کردن چای.
خلاصه بعدازاینکه همه افراد سر مکان قرار حاضر می شدندبعداز چند دقیقه ای حرکت می کردند وبزرگترها مسیر راه را مشخص می کردند وزمانی که به ریواس می رسیدند ،همه جدی وفعال به دنبال ریواس بودند و بزرگترها کارریواس چینی را ادامه می داندو بچه ها هم سواربرخرها دنباله رو بزرگترها بودند. واول صبح قرار ناهار را هم تعیین می کردند مثلا چشمه علی آباد یا چشم بادام .طوری که همه افراد ،موقع ناهار به آن مکان می رسیدند. وظهر همه افراد با چهره های خسته ولی شاد وشکر گزار به درگاه خدا بخاطر نعمتهایی که از بیابان بدست آورده بودند ،به مکان مشخص شده می رسیدندو بارهای خودرا از خر پیاده می کردند تا هم خرها استراحت کنند وهم خودشان ناهار را صرف کنند.ابتدا یک ساقی هم تعیین می کردند که چای رادرست کند.بعداز صرف چای ،سفره های مهربانی را پهن می کردند که چقدر دلها بهم نزدیک می شد.ناهار  از آن ماستی که همرا خودشان آورده بودند با آب چشمه، آبدوغ را درست می کردند ونان خشک هم درآن تیلیت می کردند ومشغول خوردن می شدند بعد از صرف ناهار، نمازوکمی هم استراحت می کردند وبعدریواس های چیده شده راهم داخل بارشان جابجا می کردندووسایل را مجدد بارخرها می کردند وبه به کار ریواس چینی ادامه می دادند.
اینکار ادامه داشت تا غروب که همه افراد ظرفهای خودرا پراز ریواس کرده بودند ودور هم جمع می شدند وبه سمت آبادی که کوچری بود ،حرکت می کردند ودرمسیرراه پس از طی یک روز پرکار اینقدر باهم گفتگو وشوخی می کردند ومی خندیدندکه وقتی به آبادی می رسیدند اثری از خستگی دروجودشان احساس نمی شد.
وقتی به منزل می رسیدند مقداری از ریواس هارا برای خودشان برمی داشتند وبقیه را مرتب می کردند که روز بعد به شهر (گلپایگان)ببرند وبه فروش برسانند.وروز بعد ریواس ها را بار خر می کردندوصبح زود به سمت شهر حرکت می کردند .ضمنا جاده ای که عبور می کردند بعضی جاها،که از دربند وکنار هارون عبور می کردند، جاده مال رو بود طوری‌ که اگر خر از جاده سقوط می کرد دیگه زنده نمی ماند.ووقتی که به شهر می رسیدند،ابتدا ریواس ها را می فروختند.بعد با پولی که بدست آورده بودند که حاصل دست رنجشان بود واز حلالترین پولها بود سعی می کردند نیازهای ضروری زندگی شان را خریداری کنند..معمولاخریدهای آنها عبارت بود از نان بازاری،که شبیه سنکک های فعلی بود وولی خیلی خوشمزه بودند  طوری که اگر شما آدرس نانوایی را نداشتی ،نیاز نبود از کسی بپرسی .همان بوی نان، شمارا مستقیم به سمت نانوایی هدایت می کرد.حتی شنیدم مرحوم مشهدی علی آمظفر اکبری ،خدا رحمتش کند یکبار که از شهر نان خریده بوده وبا خر از گلپایگان به سمت کوچری حرکت کرده بود ،هی یک لقمه یک لقمه تا آمده بود به کوچری برسد هفده تا نان را یک نفری خورده بود.من فکر میکنم دهن همه برای خوردن این نانها آب افتاد.ازجمله خریدهای دیگرشان ،قند،چای،نفت چراغ،بعضی اوقات چراغها خراب می شد ،فتیله چراغ ،طوری چراغ ،کوزه آب ولوازمات کشاورزی مثل اره،دستخاله،شن کش.
یک نکته دیگر اضافه کنم:
وقتی ریواسهارا می فروختند خرهارا یک جای خاصی می بستتد ازشانس بد این بندگان خدا، گاهی اوقات که برمی گشتند سراغ خرشون که وسایلشان را جمع کنند و به سمت کوچری حرکت کنند،ممکن بود خرها رها شده باشند ورفته باشند .آن موقع خوب بود این بندگان  چقدر داخل شهر دنبال خرها بگردند تا آنهارا پیدا کنند.مثل حالا نبود که هرلحظه ماشین درمسیر راه کوچری  رفت وآمد کند.واز همه مهمتر اینکه آن خر سرمایه زندگیشان بود وباید پیدا می شد.وبعد وسایل خریداری شده را داخل خورجین جای می دادند ومجدد با همدیگر به سمت کوچری حرکت می کردند.وآنطور که قدیمیها می گفتنددر همین مسیر راه گلپایگان به کوچری ناامنی بود .ماشین رفت وآمد نمی کرد.نیروی امنیتی نبود.لرهای بختیاری درهمین مسیر جاده کوچری کمین می کردند ووقتی خروبارهای کوچریها می رسیدند به آنها حمله ور می شدند،دست وپای افراد را می بستند ومی خواباندند و یک چیزی روی سر آنها می کشیدند
 اگر تکان می خوردند باسنگ به آنها حمله می کردندو چند نفردیگر خرهارا باخودشان می بردند.خلاصه ناامنی بود پدر من خدا بیامرز هفت سالش بوده
 که لرها به کوچری حمله می کنند وپدرش ( آقامحمد کاشی ) که بابا بزرگ من بوده را ازپشت درب حیاط  اشتباها با تیر می زنند و جابجا اورا می کشند یعنی پدر من در سن هفت سالگی پدر خودش را ازدست  می دهد. 
بهرحال بعداز یک روز پرماجرا،اما شیرین بدلیل اینکه تمام نیازهای خودشان از شهر خریداری کرده بودند. .به خانه برمی گشتند.
یک خاطره  هم برایتان صحبت کنم‌.یک روز که با پدرم با خر از شهر برمی گشتیم درمسیر راه به مرحوم حاج‌ آقا هادی ریاضت (یادوخاطره اش گرامی باد) برخوردکردیم که آقاتقی فرزندش که آن موقع شاید شش سالش بود را باخر به شهر می برد.گویا آقاتقی از درخت توتی که درحیاط خانه شان داشتند ،به پایین سقوط کرده بود ومن یادم‌ هست پیشانی آقاتقی خیلی ورم کرده بود بطوریکه چشمش باز نمی شد. من و پدرم به سمت کوچری می آمدیم وحاج آقا هادی با آقاتقی به سمت شهر می رفتند.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :26
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...