کوچـــری tag:http://koocherey.mihanblog.com 2017-04-26T02:41:05+01:00 mihanblog.com دیوار باغ 2017-04-06T17:28:01+01:00 2017-04-06T17:28:01+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/362 مجید ریاضت

http://koocherey.persiangig.com/3%20fasl/divare%20bagh%20%281%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/3%20fasl/divare%20bagh%20%283%29.JPG

]]>
خاطرات دولابی 2017-04-01T17:29:47+01:00 2017-04-01T17:29:47+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/363 مجید ریاضت

http://koocherey.persiangig.com/doolabi/khaterate%20doolabi%20%282%29.JPG
]]>
فروردین زیبای کوچری 2017-03-25T17:06:32+01:00 2017-03-25T17:06:32+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/359 عطاالله ریاضت

http://koocherey.persiangig.com/farvardine%20koocherey/farvardin%20koo%20%283%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/farvardine%20koocherey/farvardin%20koo%20%282%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/farvardine%20koocherey/farvardin%20koo%20%281%29.JPG
]]>
مرحوم غلامرضا لیاقت 2017-01-27T15:59:29+01:00 2017-01-27T15:59:29+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/358 مجید ریاضت سد کوچری یکی از فرزندان کوچری را به کام خود کشید. روحش شاد بهمن 95

سد کوچری یکی از فرزندان کوچری را به کام خود کشید. روحش شاد بهمن 95
]]>
بزرگان - مرحوم حاج علیرضا باقری 2016-11-25T09:42:29+01:00 2016-11-25T09:42:29+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/357 مجید ریاضت با عرض تسلیت به خانواده محترم باقری     آذر ماه نود و پنج http://koocherey.persiangig.com/haj%20alireza%20bagheri/haj%20alireza%20bagheri%20%281%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/haj%20alireza%20bagheri/haj%20alireza%20bagheri%20%284%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/haj%20alireza%20bagheri/haj%20alireza%20bagheri%20%282%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/haj%20alireza%20bagheri/haj%20alireza%20bagheri%20%283%29.jpg

با عرض تسلیت به خانواده محترم باقری     آذر ماه نود و پنج

]]>
مرحومه نرگس فروغی همسر مرحوم مشهدی علی اکبر خوب بخت 2016-11-24T08:21:37+01:00 2016-11-24T08:21:37+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/356 مجید ریاضت ]]> مرحوم حاج علی ریاضت 2016-11-18T08:06:21+01:00 2016-11-18T08:06:21+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/355 مجید ریاضت آبانماه 1395  شاهد عروج یکی دیگر از ستون های اصلی کوچری بودیم روحش شاد و یادش گرامی

http://koocherey.persiangig.com/haj%20ali%20riazat/haj%20ali%20riazat%20%283%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/haj%20ali%20riazat/haj%20ali%20riazat%20%284%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/haj%20ali%20riazat/haj%20ali%20riazat%20%286%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/haj%20ali%20riazat/haj%20ali%20riazat%20%285%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/haj%20ali%20riazat/haj%20ali%20riazat%20%287%29.jpg

آبانماه 1395  شاهد عروج یکی دیگر از ستون های اصلی کوچری بودیم روحش شاد و یادش گرامی
]]>
بزرگان - مرحوم مشهدی روح الله ریاضت 2016-10-22T16:54:16+01:00 2016-10-22T16:54:16+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/354 مجید ریاضت  روحش شاد و یادش گرامی باد.

http://koocherey.persiangig.com/rohollah%20riazat/m%20r%20riazat%20%286%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/rohollah%20riazat/m%20r%20riazat%20%285%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/rohollah%20riazat/m%20r%20riazat%20%288%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/rohollah%20riazat/m%20r%20riazat%20%2810%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/rohollah%20riazat/m%20r%20riazat%20%287%29.JPG


http://koocherey.persiangig.com/rohollah%20riazat/m%20r%20riazat%20%284%29.jpghttp://koocherey.persiangig.com/rohollah%20riazat/m%20r%20riazat%20%283%29.jpg

http://koocherey.persiangig.com/rohollah%20riazat/m%20r%20riazat%20%282%29.jpghttp://koocherey.persiangig.com/rohollah%20riazat/m%20r%20riazat%20%281%29.jpg
 

روحش شاد و یادش گرامی باد.
]]>
بزرگان - مرحوم حاج سید محمد میرباقری 2016-07-26T18:10:03+01:00 2016-07-26T18:10:03+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/353 مجید ریاضت با تشکر از سهیل قهاری به خاطر ارسال تصویر

با تشکر از سهیل قهاری به خاطر ارسال تصویر
]]>
خاطرات محرم 83 2016-07-11T10:09:56+01:00 2016-07-11T10:09:56+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/352 مجید ریاضت با تشکر از حسین لیاقت برای ارسال تصاویربا با تشکر از حسین لیاقت برای ارسال تصاویر

http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%281%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%287%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%2814%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%2813%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%2810%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%2811%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%2812%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%289%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%288%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%286%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%285%29.JPGhttp://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%2817%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%2816%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%2815%29.JPG
http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%282%29.JPG

http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%283%29.JPG


با http://koocherey.persiangig.com/moharam%2083/moharam%2083%20%284%29.JPG
]]>
بزرگان - مرحوم مشهدی علی محمد ریاضت 2016-06-26T08:32:31+01:00 2016-06-26T08:32:31+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/348 مجید ریاضت ]]> مرحوم یوسف ریاضت 2016-06-21T08:27:56+01:00 2016-06-21T08:27:56+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/345 مجید ریاضت ]]> مرحوم مشهدی غلامحسین نوبخت 2016-06-18T08:31:12+01:00 2016-06-18T08:31:12+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/347 مجید ریاضت ]]> جوان ناکام مصطفی ریاضت 2016-06-13T05:15:51+01:00 2016-06-13T05:15:51+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/349 مجید ریاضت

http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/Mostafa%20riazat%20%283%29.jpg

http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/Mostafa%20riazat%20%284%29.jpg

http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/Mostafa%20riazat%20%282%29.jpg

]]>
مرحوم مشهدی ولی الله ریاضت 2016-06-07T07:40:42+01:00 2016-06-07T07:40:42+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/346 مجید ریاضت http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/mashhadi%20valiolah%20riazat.jpg
]]>
مرحوم حاج ولی الله ریاضت 2016-05-30T08:25:24+01:00 2016-05-30T08:25:24+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/344 مجید ریاضت http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/haj%20valiolah%20riazat.jpg
]]>
مرحوم علی قهاری 2016-05-28T08:23:56+01:00 2016-05-28T08:23:56+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/343 مجید ریاضت http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/ali%20ghahari.jpg
]]>
بزرگان - مرحوم حاج سید علی اکبر نصیری 2016-05-26T08:19:59+01:00 2016-05-26T08:19:59+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/342 مجید ریاضت ]]> آخر خط 2016-05-13T18:39:10+01:00 2016-05-13T18:39:10+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/340 مجید ریاضت

http://koocherey.persiangig.com/akhare%20khat/IMG_2992.JPG
]]>
اردیبهشت 95 2016-05-08T18:42:55+01:00 2016-05-08T18:42:55+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/341 مجید ریاضت هفدهم اردیبهشت 95    در تصویر آخر بقایای منبع آب کوچری بر فراز قبرستان مشاهده می شود.

http://koocherey.persiangig.com/ordibehesht%2095/IMG_2949.JPG

http://koocherey.persiangig.com/ordibehesht%2095/IMG_2937.JPG

http://koocherey.persiangig.com/ordibehesht%2095/IMG_2911.JPG

هفدهم اردیبهشت 95    در تصویر آخر بقایای منبع آب کوچری بر فراز قبرستان مشاهده می شود.
]]>
دیدار مرحوم محمدعلی اینانلو از کوچری 1392 2016-05-01T11:43:12+01:00 2016-05-01T11:43:12+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/339 مجید ریاضت [http://www.aparat.com/v/sylAb] بقایای مسجد کوچری 2016-04-25T16:25:16+01:00 2016-04-25T16:25:16+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/338 مجید ریاضت ]]> پشت حصار غریب 2016-04-20T16:22:21+01:00 2016-04-20T16:22:21+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/337 مجید ریاضت مانده در پشت حصار غریبیسرزمین کهن با پیشینه چندهزارساله و مردمان زلال تر از آب

مانده در پشت حصار غریبی
سرزمین کهن با پیشینه چندهزارساله و مردمان زلال تر از آب
]]>
تقویم اردیبهشت 95 2016-04-17T17:06:24+01:00 2016-04-17T17:06:24+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/334 مجید ریاضت ]]> نوروز 95 2016-04-13T15:53:33+01:00 2016-04-13T15:53:33+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/336 مجید ریاضت ]]> پانارومای کوچری نوروز 95 2016-04-08T15:47:11+01:00 2016-04-08T15:47:11+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/335 مجید ریاضت http://koocherey.persiangig.com/panaroma%202/Untitled_Panorama2.jpg ]]> تقویم فروردین 95 2016-03-13T18:01:01+01:00 2016-03-13T18:01:01+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/333 مجید ریاضت

http://koocherey.persiangig.com/taghvim%2092/taghvim%2095-2.JPG
]]>
بزرگان - مشهدی ابوالفضل قهاری 2016-02-22T15:45:31+01:00 2016-02-22T15:45:31+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/173 مجید ریاضت دو قاب از یک زندگی

http://koocherey.persiangig.com/taki/IMG_0656.jpg

دو قاب از یک زندگی
]]>
بزرگان - مرحوم مشهدی اسدالله سامی 2016-02-18T07:45:17+01:00 2016-02-18T07:45:17+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/327 مجید ریاضت http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/marhoom%20mashhadi%20asadollah%20sami.jpg
]]>
بزرگان - مرحوم حاج آقا رضا سامی و فرزندشان مرحوم داود سامی 2016-02-04T07:48:27+01:00 2016-02-04T07:48:27+01:00 tag:http://koocherey.mihanblog.com/post/328 مجید ریاضت با تشکر از دانیال ریاضت

http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/marhoom%20davood%20sami.jpg

با تشکر از دانیال ریاضت
]]>