تبلیغات
کوچـــری - مطالب آذر 1396

کوچری شناسی - بخش چهاردهم احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:سه شنبه 28 آذر 1396-09:42 بعد از ظهر

ریاضت احمدرضا:
خاطراتی از جنس کوچری
قسمت چهاردهم
آب وآبیاری کوچری‌:
زمینهای دشت کوچری به  دو روش کلی آبیاری می شدند :
الف -زمینهای پایین دست کوچری ،
این زمینها با آب سد آبیاری می شدند‌. مالکین این زمینها ،هرساله بابت  حقابه ای که داشتند ، نسبت به خرید آب،به مقدار نیازشان، از شرکت آبیاری اقدام می کردند..ومحدوده این زمینها از جوق آسیو(جوب آسیاب)شروع می شد تا ته تیلاسون ادامه داشت .
مالکین این زمینها هشت روزیکبار آب می گرفتند ولی در چهار شبانه روز کل زمینها آبیاری می شدوچهار روز بعد ،آب توسط میراب کوچری بسته می شد.نحوه آبیاری مالکین دراین چهار روز رشن بشرح ذیل بود:
روز اول  که از آسیاب شروع می شد:
-مشهدی سیف اله ریاضت‌
-مرحوم مشهدی یداله ریاضت.
-مرحوم حاج سیف اله سامی‌
-مشهدی علی اکبر سامی.
-مرحوم حاج علی ریاضت (مشهدی مصطفی).
-مرحوم حاج حسن قهاری (محمد طاهر)
-حاج علی اکبر لیاقت.(زهرا سلطان).
-مرحوم حاج‌ابوطالب ریاضت (مشهدی مهدی).
-مرحوم مشهدی اسداله قهاری (گودرزی)
-مرحوم مشهدی غلامحسین قهاری.
-حاج امیر قهاری.
-مرحوم‌حاج‌ولی اله ریاضت .
روز دوم:
-مشهدی علی لیاقت (عباس آقا).
-حاج عبدالعظیم ریاضت .
-حاج مهدیقلی لیاقت .
-مرحوم مشهدی روح اله ریاضت .
مرحوم حاج علی نصیری (میرزا رضا)
-مرحوم مشهدی علی محمد ریاضت .
-حاج‌ سید مجتبی نصیری.
-آقای سید حسین نصیری .
-مرحوم حاج علی ریاضت(مشهدی مصطفی)
مرحوم‌حاج علیرضا باقری.
-مرحوم حاج مرتضی سامی .
-مرحوم حاج حسن قهاری (محمد طاهر)
-مرحوم آقای سید حسن نصیری‌.
-مشهدی علی نوبخت (محمد).
-مرحوم مشهدی محمد تقی ریاضت .
'-مرحوم‌مشهدی علی اکبر لیاقت.(ملک)
-حاج صفرعلی بیاتی.
-مرحوم مشهدی صفر علی قهاری (عباسعلی).
-مرحوم‌ مشهدی محمد علی قهاری(جواد).
-مشهدی اسداله قهاری (حسن آقا).
روز سوم:
-مرحوم آقا شیخ احمد لیاقت.
-مرحوم آقای میرزا تقی نصیری.
-مرحوم‌مشهدی محمد علی ومشهدی ابوالفضل قهاری.
-مرحوم‌حاج علیرضا باقری.
-مرحوم‌مشهدی علی آقا ریاضت.
-مرحوم‌مشهدی علی اکبری.
'-حاج اسداله اکبری.
-مشهدی علیرضا اکبری.
-مرحوم‌ حاج سید رضا معصومی .
مرحوم‌مشهدی اسداله لیاقت.(اخلاقی).
-مرحوم حاج‌علی لیاقت.
-مرحوم مشهدی عربعلی لیاقت.
-مشهدی ذبیح اله قهاری.(علی آقا)
روز چهارم.
-مرحوم مشهدی سیف اله لیاقت .
-مرحوم حاج‌محمد جواد سامی.
-مشهدی اسداله قهاری.
-مرحوم حاج حسن ریاضت (کاشی).
-مرحوم حاج سید رضا معصومی .
-مرحوم حاج سید میرزا علی اکبر نصیری.
-مرحوم‌آقای میرزا تقی نصیری .
-مرحوم مشهدی فضل اله لیاقت.
ضمنا زمینهای که درفواصل آسیاب وبند بر روی رودخانه، قرار داشت ،بدلیل اینکه از مقررات رشن استفاده نمی کردند را دراینجا نیاورده ام.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ب-زمینهای بالای کوچری که با آب قناتها آبیاری می شدند.
رشن آب این زمینهای بالادست کوچری، ۸ روزه بود.
هرشبانه روز آب از ۱۶۰ جریب آب تشکیل می شد.
هرشبانه روز از دو طاق تشکیل می شد هرطاق ۸۰ جریب آب داشت.
طاق اول از ساعت ۶صبح تا ۶غروب بودوطاق دوم ازساعت ۶غروب تا ۶صبح بود.
ضمنا مکان تحویل آب در جوب بالا(قنات بالا)ولگو سراسیل بود ودر جوب پایین (قنات پایین)ولگوی درباغچه بود حالا اگر کسی قبل ازاین دو ولگو آب را می گرفت ،باید زودتر ازساعت مقرر آب را می گرفت واگر بعداز آن دو ولگو آب را می گرفت بایستی وسی آب را حساب می کرد.
هر۲۰ جریب آب، شامل سه ساعت کامل آب بالا وسه ساعت آب پایین بود البته بشرطی که آب را یکجا می گرفتند اگرآب نصف بود هر۲۰جریب آب شامل شش ساعت آب بالا وشش ساعت آب پایین بود.هرجریب آب ۳۶ دقیقه بود که ۱۸دقیقه از قنات بالا و۱۸دقیقه از قنات پایین آب می گرفتند.
ضمنا باغ ها را معمولا یک رشن درمیان آبیاری می کردند.یعنی ۱۶روز یکبار ولی بعضی افراد که از آب فراوانی برخوردار بودند ، هر رشن باغ شان را آبیاری می کردند.
مالکیت هشت روزه آب بشرح زیر بود:
۱-اول رشن :
طاق اول :
-مرحوم مشهدی محمدرضا ریاضت
 -مرحوم مشهدی علی اکبر ،مرحوم مشهدی علی اصغر ،مرحوم مشهدی عرب،مشهدی قدم لیاقت.
- مرحوم مشهدی اسداله سامی (عبدل)
مرحوم مشهدی محمد ابراهیم ریاضت
طاق دوم :
-مرحوم حاج مرتضی سامی.
-حاج عبدالعظیم ریاضت.
-مرحوم حاج‌ولی اله ریاضت.
-مرحوم مشهدی فضل اله لیاقت (آشیخ)
-حاج صفرعلی بیاتی .
-مرحوم مشهدی شمس اله قهاری.
۲-دوم رشن :
طاق اول:
-مرحوم حاج‌محمد باقر نصیری.
-مرحوم حاج سید میرزا اسداله ومرحوم حاج سید حسین نصیری .
طاق دوم:
-مرحوم حاج سید علی نصیری( میرزا رضا)
-مرحوم حاج سید‌میرزا علی اکبر‌نصیری.
-مرحوم آقای سید میرزاتقی نصیری .
-مرحوم مشهدی ابوالحسن ریاضت.
-مشهدی مرتضی مشهدی محمدرضا ریاضت.
-مرحوم حاج سید میرزا عزیزاله ومرحوم آقای سید عطااله نصیری.
۳-سوم رشن:
طاق اول:
-مرحوم حاج سید میرزا اسداله ومرحوم حاج سید حسین نصیری.
-مرحوم مشهدی محمد علی ریاضت.
-مرحوم حاج حسین قهاری(خدارحم)
طاق دوم :
-مشهدی حسین ریاضت .(مشهدی علی)
- مرحومان حاج حسن ومشهدی علی ریاضت (کاشی).
-مرحوم آقایداله نصیری.
-مرحوم مشهدی مرتضی نصیری.
-مرحوم حاج عزیزاله سامی .
-مرحوم حاج محمد جواد سامی.
-مرحوم مشهدی حسین ریاضت (جهانبخش).
-مرحوم حاج حسن ریاضت( مشهدی محمد باقر).
۴-چهارم رشن :
طاق اول :
-مرحوم مشهدی محمد تقی ،مشهدی ذبیح اله،مشهدی حسین  ریاضت.
طاق دوم:
-مرحوم حاج علی ریاضت (حسین).
-مرحوم حاج محمدباقر نصیری
-مرحومان حاج ابوطالب ،مشهدی سلطانعلی،مشهدی ولی اله،مشهدی روح اله  ریاضت.
-مرحوم حاج سیدحسین ومرحوم حاج سید میرزا اسداله نصیری.
۵-پنجم رشن:
طاق اول:
-مرحوم مشهدی علی محمد ریاضت .
-مرحوم مشهدی مهدی ریاضت (حسین)
-مرحومان حاج احمد وحاج علی لیاقت.
-مرحوم مشهدی ولی اله ریاضت (کبری)
طاق دوم :
-مرحوم مشهدی حسن آقا قهاری (قاسم).
-مرحوم مشهدی غلامحسین قهاری.
-مرحوم مشهدی علی قهاری (محمد آقا).
-مرحوم مشهدی حسین ریاضت (جهانبخش).
-مرحوم حاج حسن ریاضت مشهدی محمد باقر.
۶-ششم رشن :
-مرحوم مشهدی عزت اله لیاقت.
-حاج مصطفی ومرحوم حاج محمد مهدی ریاضت.
-مرحوم آقای سید حسن،آقای سید حسین،آقای سید علی،وحاج سید مجتبی نصیری.
-مرحوم حاج سید محمد باقر نصیری .
طاق دوم:
-مرحوم مشهدی علی اکبر،حاج امیر،مشهدی ولی اله قهاری.
-مرحومان آقایداله ومشهدی مرتضی نصیری.
-مرحوم آقای حسن صالحی.
-مرحوم حاج سید میرزا علی اکبر نصیری.
-مشهدی سیف اله ومرحوم مشهدی یداله ریاضت.
-مرحوم حاج علی ریاضت (مشهدی مصطفی)
-مرحوم مشهدی حسین نصیری (کربلایی محمد تقی.
-مرحوم مشهدی علی آقا ریاضت ‌.
۷-هفتم رشن:
طاق اول:
-مرحوم حاج عزیزاله سامی.
-حاج علی اکبرلیاقت (زهرا سلطان)
-مرحوم مشهدی محمد تقی مشهدی ذبیح اله، ،مشهدی حسین ریاضت.
-مرحوم حاج آقا علی نصیری (میرزا رضا).
-مرحوم آقای سید هاشم موسوی زاده .
-مرحوم آقای حسن صالحی.
طاق دوم:
-مرحوم مشهدی صفرعلی قهاری.
-مرحوم'مشهدی محمد علی ومشهدی ابوالفضل قهاری.
-مرحومان آقا رضاوحاج سیف اله سامی(مشهدی عباس).
-حاج صفرعلی بیاتی.
-مشهدی قدمعلی لیاقت ومرحومان مشهدی علی اکبر،مشهدی علی اصغر،مشهدی عربعلی .
۸-هشتم رشن:
طاق اول:
-مرحومان‌حاج سید حسین وحاج سید میرزا اسداله نصیری.
-مرحوم مشهدی ابوالحسن ریاضت.
-مرحوم حاج علی ریاضت (مشهدی مصطفی)
طاق دوم:
-مرحوم حاج حسن ریاضت (مشهدی محمد باقر)
'-مرحوم مشهدی علی اکبری
-آقای مرتضی ریاضت (محمد جعفر)
-مرحوم مشهدی ولی اله ریاضت (کبری)
-مرحوم حاج سید رضا معصومی‌
-مرحوم مشهدی علی اکبر،حاج امیرومشهدی ولی اله قهاری.
-مرحومان مشهدی باقر،مشهدی علی،مشهدی نصرت اله،قهاری(عبدل).
-مرحوم آقای سید حسن نصیری (آسید جواد).
-مرحوم حاج حسن قهاری (محمد طاهر)

تهیه کننده :احمدرضا ریاضت
تاریخ تهیه :۹۶/۵/۲۵


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کوچری شناسی - بخش سیزدهم احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:چهارشنبه 22 آذر 1396-09:40 بعد از ظهر

ریاضت احمدرضا:
خاطراتی از جنس کوچری.
قسمت سیزدهم‌
مراسم عاشورایی درکوچری.
مراسم عزاداری از شب تاسوعا شروع می شد.
شب تاسوعا ، علم هیات باامکانات آن زمان توسط مرحوم حاج علی لیاقت با پارچه حریر ورنگارنگ  طراحی و درست می شد.
صبح عاشورا همه اهالی اعم از پیروجوان ،زن ومرد به نشانه همدردی بامظلومیت حسین در مسجد کوچری گرد هم جمع می شدند. ودردسته های سینه زنی و زنجیرزنی   مشغول عزاداری می شدندوبعد از آن ،هیات آماده حرکت برای زیارت اهل قبور می شدندضمنا مرحوم حاج سیف اله سامی مسئولیت مالیدن گل به سینه عزاداران را داشتند .که درمسیرراه به منزل مرحوم حاج آقا جعفر  نصیری می رفتند و درآنجا‌ با چای وشربت از عزاداران پذیرایی می شد.  در آن زمان ما که بچه بودیم بایستی لیوان با خودمان از خانه برمی داشتیم چون به بچه ها بدون لیوان شربت نمی دادند ومی گفتند بچه ها پاک نیستند واحتیاط دارند مگر اینکه می رفتند صورتشان را آب می کشیدند.شربت داخل همین سطلهای بزرگ می ریختند مثل حالا کلمن وظرفهای لوکس نبود.
بهرحال عزاداران حسینی به قبرستان می رسیدند بعداز کمی عزاداری وقرائت فاتحه بر سر قبر عزیزانشان وپذیرایی مختصر ،به سمت مسجد برمی گشتتد که درمسیرراه برگشت به منزل مرحوم حاج آقا علی نصیری می رفتند درآنجا هم باچای و شربت از عزاداران پذیرایی می شد بعداز آن به سمت مسجد حرکت می  کردندوجلوی مسجد که می رسیدند همه جمعیت عزادار دودسته می شدند . دسته اول نوای حسین گم شدم ای رودم ای رود .حسین رود حسین رود حسین رود را سرمی دادند.
 ودسته دوم نوای نهال خم شدم ای رودم ای رود. حسین رود حسین رود حسین رود را سرمی دادند وگریه کنان می نشستند و به سروصورت خودشان می کوبیدند .
وبعد  که داخل مسجد می شدند ، زنجیرزنان ،زنجیرشان را کنار می گذاشتند وهمه نفرات بصورت یکپارچه به سینه زنی مشغول می شدند.وواقعا برای مظلومیت امام حسین از ته دل به سینه می زدند واشک می ریختند مثل عزاداریهای فعلی نبود که اغلب برای هدفی مشخص جلوی هیات می ایستند..بعداز آن ذکر مصیبت و اقامه اذان توسط مرحوم مشهدی سیف اله لیاقت و نمازظهر وبعدخواندن روضه امام حسین و وقایع ظهر عاشورا توسط مرحوم حضرت حجت الاسلام‌شریفی ویک دم نوحه هم توسط ایشان خوانده می شد .ونهایتا آماده می شدند برای صرف ناهار نظری امام حسین .در زمان قدیم  عزاداران برای صرف ناهار به منزل مرحوم   منزل مرحوم مشهدی علی محمد ریاضت(مشتی)کربلایی علی مختار تشریف می بردند.که با آبگوشت چربی از عزاداران حسینی، پذیرایی می کردند .طوری که بچه های آن زمان این بیت شعر را می سرودند
سینه بزن سه ضربه       دیگوله مشتی چه چربه.
بعداز مهاجرت مرحوم مشهدی علی محمد از کوچری به رباط ابلولان ،کوچریها خودشان دیگه ازمحل  نذورات مردمی ناهار عاشورا را تهیه تدارک می دیدندوبعداز مدتی حاج مهدیقلی هم به جمع بانیان ناهار عاشورا اضافه شدند.بعداز آن افراد دیگری هم اضافه شدند که هیات کوچری درسالهای اخیر مجبور شد دهه محرم را شام وناهار نذری بدهد.بطوریکه من شنیده بودم گاهی اوقات ‌تعداد گوسفندان نذری از سوی کوچریها برای عاشورا  از بیست راس هم تجاوز می کرد.
ضمنا درآن زمان مسئولیت درست کردن چای با مرحوم مشهدی سیف اله لیاقت یا مرحوم مشهدی ولی اله ریاضت ویا مشهدی محمد مهدی ریاضت ومسئولیت پخش چای هم به عهده عموعلی کاشی بود آنطور که من شنیدم ایشان در پخش چای درمسجد خیلی زرنگ بود طوریکه بدون سینی ده تا چای را دردست می گرفت وتوزیع می کرد .اضافه کنم به بچه ها چای نمی دادند بزرگان می گفتند که بچه ها پاک نیستند احتیاط دارند گاهی اوقات عموعلی به بچه ها یکدانه قند می دادند وهمین هم باعث خوشحالی بچه ها می شد.
نوحه خوانهای کوچری عبارت بودند از:
مرحوم‌حاج میرزا اسداله
نوحه معروف او :
ای تشنه لب بی کس حسین .
مرحوم مشهدی غلامحسین قهاری
نوحه معروف او:
طلوع صبح عاشورا جهان را کرده پرغوغا.
زمشرق آفتاب آمد برون به چهره خونین.
بزن بردوشم ای زنجیر(۲)
مرحوم‌حاج مرتضی سامی .
اخی یا ابوالفضل که جانم فدایت .
شوم‌من به قربان مهرو وفایت
حاج امیر قهاری .
نوحه معروف او:
سقای دشت کربلا ابوالفضل .
سردار میر لشکرم ابوالفضل .
مرحوم مشهدی اسداله قهاری .
نوحه معروف او:
اخی یا ابوالفضل که جانم فدایت .
شوم من به قربان مهرووفایت
حاج مرتضی لیاقت
نوحه معروف او:
اکبر ای شبه پیغمبر من     اکبر ای نور چشم‌ترمن.
مشهدی حبیب قهاری.
حاج سید حبیب نصیری.
کربلایی حسن لیاقت.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کوچری شناسی - بخش دوازدهم احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:چهارشنبه 15 آذر 1396-09:38 بعد از ظهر

ریاضت احمدرضا:
خاطراتی از جنس کوچری.
قسمت دوازدهم
همیاریهای کوچری .
از جمله کارهای دیگری که درکوچری  بصورت دسته جمعی انجام می شد عبارت بود از:
۲-مرد جوق روبی .
 هربار که جویهای بند بالا وبند پایین کثیف می شد،وچند نفر این موضوع را تایید می کردند، به جارچی اعلام می کردند که امروز که اذان مغرب را خواندی برای فردا اعلام کنید مردجوق است ومعمولا این کار توسط مرحوم مشهدی سیف اله لیاقت صورت می گرفت (یادش گرامی)
مردجوق کوچری بدو قسمت تقسیم می شد :
۱-مرد جوق دشت که معروف بود به مردجوق ۳۲ نفره .که چون رشن کوچری هشت روزه بود وهرشبانه روز از چهارطاق تشکیل شده بود.هشت ضربدرچهار می شد سی ودونفر ،بنابراین لازم بود از هر طاقی یک نفر به مرد جوق اعزام شود .
نحوه کارشان بدینصورت بود که ابتدا می گفتند آب را هرز کنید که داخل جوی آب نباشد.و معمولا از ولگو کمری (سرباغها)یا از پاسرداب یا از سراسیل  یا از درباغچه شروع می کردند  
ابتدایکی از افراد با چوبی که دردست داشت  به عنوان پیمانه ،به اندازه چهارتا چوب ،می پیمود واعلام‌می کرد که اول رشنی ها بروند داخل جوی وبعد برای دوم رشن هم همینطور تا هشتم رشن می پیمودطوریکه هر۳۲ نفر مشغول کار می شدند والبته توسط همین آقایی که جوی پیموده می شد، نظارت بر حسن انجام کار جوی روبی هم انجام می شد وهررشنی که سهم خودش را تمیز می کرد ،از جوی بیرون می آمدند ومنتظر پیمودن سهم جدید می شدند واین پیمایش وتمیز کردن جوی ادامه داشت تا ظهر که وقت ناهاری بود قبل از ظهر دوتا از جوان ترها را می فرستادند بساط چایی را روبراه کنند که زمانی ظهر که شد چای درست باشد ومشغول ناهار شوند وبعدازصرف ناهار وخواندن نماز  بلافاصله کار را شروع می کردند ومعمولا تا ساعت پنج یا شش بعداز ظهر همه جویهارا تمیز می کردندوسربند قنات پایین وقنات بالا هم می رفتند اگر نیاز به مرمت داشت آنرا هم انجام می دادندوحتی گاهی اوقات یک مقدار داخل قنات هم وارد می شدند وکمی لایروبی می کردند.لازم به ذکر است هرکسی که خر داشت باخودش خرش را هم می آورد که ازاین طریق هم وسایلش را داخل خورجین می گذاشت هم خرش با خوردن علفهای دوروبر خودش را سیر می کرد وهم بعداز خاتمه کار سوار آن می شد وبه خانه بر می گشت .ویک نکته ای را در اینجا اشاره کنم که کسانی که حقابه زیادی داشتند معمولا درهر مردجوقی باید حاضر می شدند.ازجمله کسانی که بصورت دائم در مردجوقها حضور داشت ،خدا رحمتش کند مشهدی صفرعلی قهاری که چون نجاری هم می کرد معروف به اوسا تق تق  بود ایشان خیلی خوش سخن بود دایم چند نفر دورش جمع می شدند وبرایشان می گفت ومی خندید ما با‌‌ ایشان شوخی می کردیم می گفتیم دایی صفرعلی توخودت که کار نمی کنی هیچ .چند نفر دیگر را هم نمی گذاری کار بکنند شما بیا وبرو خونه اینطوری کار بهتر پیش می رود .
ضمنا قصد دارم درآینده، گزارشی از سهم آب افراد دراین هشت شبانه روز را تهیه وخدمتتان ارائه بدهم.
دوم مرد جوق یتیم آقا بود که  هرکس درآن مسیر زمین داشت برای مردجوق حاضر می شد. وکار هم مثل کار مرد جوق دشت انجام می شد بااین تفاوت که ابتدا از جاهایی که اکثریت زمین داشتند ،شروع می کردند مثلا از خشکرود به سمت جوق آسیاب وتا سربند ومعمولا وقتی سیل به راه می افتاد دهانه خشکرود هم خراب می شدونیاز به ترمیم داشت .  بعداز اتمام این قسمت های عمده ،افراد می آمدند درمسیر زمین خودشان جویهای فرعی را هم تمیز می کردندوسخت ترین جاهای جوی یتیم آقا از آسیاب تا سربند بود چون همیشه آب زیادی داخل آن جمع بود(اصطلاح قدیمی می گفتند پندومه) وما بچه ها وحشت داشتیم که داخل آن برویم. وباز یک نکته  دیگر اضافه کنم. از جمله کسانی که در مرد جوقهای یتیم آقا حضور داشت مشهدی علی نوبخت بود .ایشان هم فردی بذله گو وخوش سخن بود طوری که همه را به وجد می آورد یعنی بهر کس نگاه می کرد فی البداهه یه چیزی به  او می گفت  .ایشان هم مدتی است دربستر بیماری است از همین جا برایشان از خداوند بزرگ درخواست سلامتی دارم .
ماخذ:ذهنیات احمدرضا
خردادماه ۱۳۹۶


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کوچری شناسی - بخش یازدهم احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:سه شنبه 7 آذر 1396-09:33 بعد از ظهر

خاطراتی از جنس کوچری.
قسمت یازدهم.
همیاریهای کوچری.
ازجمله کارهایی که درکوچری بصورت دسته جمعی انجام می شد :
۱-چینه کشی دیوار درکوچری.
درقدیم رسم براین بود که هرکس مشغول دیوارکشیدن خانه یا باغ بود ،همسایه های دیگر به اوکمک می کردند .به دیوار باغ چینه وبه کشیدن یا بالا آوردن آن چینه کشی می گفتند.
درروستای کوچری ،برای چینه کشی پنج الی شش نفر به یکدیگر کمک می کردند .سه نفر گل درست می کردند وآن را با پا می مالیدند (ورز دادن گل)تاگل به عمل بیاید دراین زمینه آشیخ احمد لیاقت وعموعلی کاشی من، خدا رحمتشان کند درگل مالیدن از مهارت بالایی برخوردار بودند .ویک نفر گل را بابیل می برید وداخل دستان یک نفر دیگر قرار می داد .وآن نفر دوم گل را بادست به بالا( حدود یک متر) پرتاب می کرد طوری که  گل توی دستان بنا قرار می گرفت وبنا چینه را بالا می برد وحدودا یک متر به متر که چینه را می چیدند آنر با یک ابزار خاصی بنام‌چینه تراش صیقل می داد که نمای آن چینه قشنگ شود.دیوار تمام خانه ها وباغهای کوچری بطریق چینه کشی درست می شد.
ماخذ:ذهنیات احمدرضا
خردادماه ۹۶


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کلیپ آینده ای بی تو

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:سه شنبه 7 آذر 1396-02:52 بعد از ظهر

https://www.aparat.com/v/AprX7/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D9%88داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()