تبلیغات
کوچـــری - کوچری شناسی - بخش چهاردهم احمدرضا ریاضت

کوچری شناسی - بخش چهاردهم احمدرضا ریاضت

نویسنده :مجید ریاضت
تاریخ:سه شنبه 28 آذر 1396-10:42 بعد از ظهر

ریاضت احمدرضا:
خاطراتی از جنس کوچری
قسمت چهاردهم
آب وآبیاری کوچری‌:
زمینهای دشت کوچری به  دو روش کلی آبیاری می شدند :
الف -زمینهای پایین دست کوچری ،
این زمینها با آب سد آبیاری می شدند‌. مالکین این زمینها ،هرساله بابت  حقابه ای که داشتند ، نسبت به خرید آب،به مقدار نیازشان، از شرکت آبیاری اقدام می کردند..ومحدوده این زمینها از جوق آسیو(جوب آسیاب)شروع می شد تا ته تیلاسون ادامه داشت .
مالکین این زمینها هشت روزیکبار آب می گرفتند ولی در چهار شبانه روز کل زمینها آبیاری می شدوچهار روز بعد ،آب توسط میراب کوچری بسته می شد.نحوه آبیاری مالکین دراین چهار روز رشن بشرح ذیل بود:
روز اول  که از آسیاب شروع می شد:
-مشهدی سیف اله ریاضت‌
-مرحوم مشهدی یداله ریاضت.
-مرحوم حاج سیف اله سامی‌
-مشهدی علی اکبر سامی.
-مرحوم حاج علی ریاضت (مشهدی مصطفی).
-مرحوم حاج حسن قهاری (محمد طاهر)
-حاج علی اکبر لیاقت.(زهرا سلطان).
-مرحوم حاج‌ابوطالب ریاضت (مشهدی مهدی).
-مرحوم مشهدی اسداله قهاری (گودرزی)
-مرحوم مشهدی غلامحسین قهاری.
-حاج امیر قهاری.
-مرحوم‌حاج‌ولی اله ریاضت .
روز دوم:
-مشهدی علی لیاقت (عباس آقا).
-حاج عبدالعظیم ریاضت .
-حاج مهدیقلی لیاقت .
-مرحوم مشهدی روح اله ریاضت .
مرحوم حاج علی نصیری (میرزا رضا)
-مرحوم مشهدی علی محمد ریاضت .
-حاج‌ سید مجتبی نصیری.
-آقای سید حسین نصیری .
-مرحوم حاج علی ریاضت(مشهدی مصطفی)
مرحوم‌حاج علیرضا باقری.
-مرحوم حاج مرتضی سامی .
-مرحوم حاج حسن قهاری (محمد طاهر)
-مرحوم آقای سید حسن نصیری‌.
-مشهدی علی نوبخت (محمد).
-مرحوم مشهدی محمد تقی ریاضت .
'-مرحوم‌مشهدی علی اکبر لیاقت.(ملک)
-حاج صفرعلی بیاتی.
-مرحوم مشهدی صفر علی قهاری (عباسعلی).
-مرحوم‌ مشهدی محمد علی قهاری(جواد).
-مشهدی اسداله قهاری (حسن آقا).
روز سوم:
-مرحوم آقا شیخ احمد لیاقت.
-مرحوم آقای میرزا تقی نصیری.
-مرحوم‌مشهدی محمد علی ومشهدی ابوالفضل قهاری.
-مرحوم‌حاج علیرضا باقری.
-مرحوم‌مشهدی علی آقا ریاضت.
-مرحوم‌مشهدی علی اکبری.
'-حاج اسداله اکبری.
-مشهدی علیرضا اکبری.
-مرحوم‌ حاج سید رضا معصومی .
مرحوم‌مشهدی اسداله لیاقت.(اخلاقی).
-مرحوم حاج‌علی لیاقت.
-مرحوم مشهدی عربعلی لیاقت.
-مشهدی ذبیح اله قهاری.(علی آقا)
روز چهارم.
-مرحوم مشهدی سیف اله لیاقت .
-مرحوم حاج‌محمد جواد سامی.
-مشهدی اسداله قهاری.
-مرحوم حاج حسن ریاضت (کاشی).
-مرحوم حاج سید رضا معصومی .
-مرحوم حاج سید میرزا علی اکبر نصیری.
-مرحوم‌آقای میرزا تقی نصیری .
-مرحوم مشهدی فضل اله لیاقت.
ضمنا زمینهای که درفواصل آسیاب وبند بر روی رودخانه، قرار داشت ،بدلیل اینکه از مقررات رشن استفاده نمی کردند را دراینجا نیاورده ام.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ب-زمینهای بالای کوچری که با آب قناتها آبیاری می شدند.
رشن آب این زمینهای بالادست کوچری، ۸ روزه بود.
هرشبانه روز آب از ۱۶۰ جریب آب تشکیل می شد.
هرشبانه روز از دو طاق تشکیل می شد هرطاق ۸۰ جریب آب داشت.
طاق اول از ساعت ۶صبح تا ۶غروب بودوطاق دوم ازساعت ۶غروب تا ۶صبح بود.
ضمنا مکان تحویل آب در جوب بالا(قنات بالا)ولگو سراسیل بود ودر جوب پایین (قنات پایین)ولگوی درباغچه بود حالا اگر کسی قبل ازاین دو ولگو آب را می گرفت ،باید زودتر ازساعت مقرر آب را می گرفت واگر بعداز آن دو ولگو آب را می گرفت بایستی وسی آب را حساب می کرد.
هر۲۰ جریب آب، شامل سه ساعت کامل آب بالا وسه ساعت آب پایین بود البته بشرطی که آب را یکجا می گرفتند اگرآب نصف بود هر۲۰جریب آب شامل شش ساعت آب بالا وشش ساعت آب پایین بود.هرجریب آب ۳۶ دقیقه بود که ۱۸دقیقه از قنات بالا و۱۸دقیقه از قنات پایین آب می گرفتند.
ضمنا باغ ها را معمولا یک رشن درمیان آبیاری می کردند.یعنی ۱۶روز یکبار ولی بعضی افراد که از آب فراوانی برخوردار بودند ، هر رشن باغ شان را آبیاری می کردند.
مالکیت هشت روزه آب بشرح زیر بود:
۱-اول رشن :
طاق اول :
-مرحوم مشهدی محمدرضا ریاضت
 -مرحوم مشهدی علی اکبر ،مرحوم مشهدی علی اصغر ،مرحوم مشهدی عرب،مشهدی قدم لیاقت.
- مرحوم مشهدی اسداله سامی (عبدل)
مرحوم مشهدی محمد ابراهیم ریاضت
طاق دوم :
-مرحوم حاج مرتضی سامی.
-حاج عبدالعظیم ریاضت.
-مرحوم حاج‌ولی اله ریاضت.
-مرحوم مشهدی فضل اله لیاقت (آشیخ)
-حاج صفرعلی بیاتی .
-مرحوم مشهدی شمس اله قهاری.
۲-دوم رشن :
طاق اول:
-مرحوم حاج‌محمد باقر نصیری.
-مرحوم حاج سید میرزا اسداله ومرحوم حاج سید حسین نصیری .
طاق دوم:
-مرحوم حاج سید علی نصیری( میرزا رضا)
-مرحوم حاج سید‌میرزا علی اکبر‌نصیری.
-مرحوم آقای سید میرزاتقی نصیری .
-مرحوم مشهدی ابوالحسن ریاضت.
-مشهدی مرتضی مشهدی محمدرضا ریاضت.
-مرحوم حاج سید میرزا عزیزاله ومرحوم آقای سید عطااله نصیری.
۳-سوم رشن:
طاق اول:
-مرحوم حاج سید میرزا اسداله ومرحوم حاج سید حسین نصیری.
-مرحوم مشهدی محمد علی ریاضت.
-مرحوم حاج حسین قهاری(خدارحم)
طاق دوم :
-مشهدی حسین ریاضت .(مشهدی علی)
- مرحومان حاج حسن ومشهدی علی ریاضت (کاشی).
-مرحوم آقایداله نصیری.
-مرحوم مشهدی مرتضی نصیری.
-مرحوم حاج عزیزاله سامی .
-مرحوم حاج محمد جواد سامی.
-مرحوم مشهدی حسین ریاضت (جهانبخش).
-مرحوم حاج حسن ریاضت( مشهدی محمد باقر).
۴-چهارم رشن :
طاق اول :
-مرحوم مشهدی محمد تقی ،مشهدی ذبیح اله،مشهدی حسین  ریاضت.
طاق دوم:
-مرحوم حاج علی ریاضت (حسین).
-مرحوم حاج محمدباقر نصیری
-مرحومان حاج ابوطالب ،مشهدی سلطانعلی،مشهدی ولی اله،مشهدی روح اله  ریاضت.
-مرحوم حاج سیدحسین ومرحوم حاج سید میرزا اسداله نصیری.
۵-پنجم رشن:
طاق اول:
-مرحوم مشهدی علی محمد ریاضت .
-مرحوم مشهدی مهدی ریاضت (حسین)
-مرحومان حاج احمد وحاج علی لیاقت.
-مرحوم مشهدی ولی اله ریاضت (کبری)
طاق دوم :
-مرحوم مشهدی حسن آقا قهاری (قاسم).
-مرحوم مشهدی غلامحسین قهاری.
-مرحوم مشهدی علی قهاری (محمد آقا).
-مرحوم مشهدی حسین ریاضت (جهانبخش).
-مرحوم حاج حسن ریاضت مشهدی محمد باقر.
۶-ششم رشن :
-مرحوم مشهدی عزت اله لیاقت.
-حاج مصطفی ومرحوم حاج محمد مهدی ریاضت.
-مرحوم آقای سید حسن،آقای سید حسین،آقای سید علی،وحاج سید مجتبی نصیری.
-مرحوم حاج سید محمد باقر نصیری .
طاق دوم:
-مرحوم مشهدی علی اکبر،حاج امیر،مشهدی ولی اله قهاری.
-مرحومان آقایداله ومشهدی مرتضی نصیری.
-مرحوم آقای حسن صالحی.
-مرحوم حاج سید میرزا علی اکبر نصیری.
-مشهدی سیف اله ومرحوم مشهدی یداله ریاضت.
-مرحوم حاج علی ریاضت (مشهدی مصطفی)
-مرحوم مشهدی حسین نصیری (کربلایی محمد تقی.
-مرحوم مشهدی علی آقا ریاضت ‌.
۷-هفتم رشن:
طاق اول:
-مرحوم حاج عزیزاله سامی.
-حاج علی اکبرلیاقت (زهرا سلطان)
-مرحوم مشهدی محمد تقی مشهدی ذبیح اله، ،مشهدی حسین ریاضت.
-مرحوم حاج آقا علی نصیری (میرزا رضا).
-مرحوم آقای سید هاشم موسوی زاده .
-مرحوم آقای حسن صالحی.
طاق دوم:
-مرحوم مشهدی صفرعلی قهاری.
-مرحوم'مشهدی محمد علی ومشهدی ابوالفضل قهاری.
-مرحومان آقا رضاوحاج سیف اله سامی(مشهدی عباس).
-حاج صفرعلی بیاتی.
-مشهدی قدمعلی لیاقت ومرحومان مشهدی علی اکبر،مشهدی علی اصغر،مشهدی عربعلی .
۸-هشتم رشن:
طاق اول:
-مرحومان‌حاج سید حسین وحاج سید میرزا اسداله نصیری.
-مرحوم مشهدی ابوالحسن ریاضت.
-مرحوم حاج علی ریاضت (مشهدی مصطفی)
طاق دوم:
-مرحوم حاج حسن ریاضت (مشهدی محمد باقر)
'-مرحوم مشهدی علی اکبری
-آقای مرتضی ریاضت (محمد جعفر)
-مرحوم مشهدی ولی اله ریاضت (کبری)
-مرحوم حاج سید رضا معصومی‌
-مرحوم مشهدی علی اکبر،حاج امیرومشهدی ولی اله قهاری.
-مرحومان مشهدی باقر،مشهدی علی،مشهدی نصرت اله،قهاری(عبدل).
-مرحوم آقای سید حسن نصیری (آسید جواد).
-مرحوم حاج حسن قهاری (محمد طاهر)

تهیه کننده :احمدرضا ریاضت
تاریخ تهیه :۹۶/۵/۲۵


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
how much time viagra works
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:52 قبل از ظهر

When someone writes an post he/she maintains the thought of a user in his/her brain that how a user can know it. So that's why this article is outstdanding. Thanks!
viagra collectables
شنبه 18 خرداد 1398 12:52 بعد از ظهر

Ahaa, its pleasant conversation concerning this piece of writing at this place at this web site, I have read all that, so now me also commenting at this place.
choc
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 07:40 بعد از ظهر
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and
tested to see if it can survive a thirty foot
drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she
has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر