تبلیغات
کوچـــری - درگذشتگان
  شادی روح همه عزیزان درگذشته و سرمایه های جاودان روستا قرائت کنید  فاتحه و صلوات

http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/d.jpg

http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/b.jpg

http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/c.jpg

http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/a.jpg

http://koocherey.persiangig.com/dargozashte/e.jpg

دوستان گرامی به دلیل در اختیار نداشتن عکس همه درگدشتگان روستا ، فقط تعداد 32 نفر در لیست قرار گرفته اند.

لذا در صورت تمایل به قرار گرفتن عکس عزیزان درگذشته ، عکس و مشخصات کامل شخص متوفی را به ایمیل

majidriazat@gmail.com  ارسال فرمایید.